A baleseti kártérítés menete

Hogyan zajlik a baleseti kártérítés?

Elsőként természetesen magáról a baleset bekövetkezéséről beszélhetünk. A kárbejelentésre már a helyszínen készülni kell, így érdemes röviden áttekinteni, hogy mit kell tenni, ha közlekedési baleset érte Önt.

A legfontosabb, hogy meggyőződjön arról, hogy személyi sérülés történt-e, és amennyiben igen, akkor azonnal gondoskodjon a sérültek ellátásáról, illetve a mentők és a rendőrök értesítéséről.

A baleseti kártérítés menete

A rendőrséget kötelező értesíteni személyi sérülés esetén, azonban akkor is hasznos lehet gondoskodni a jelenlétükről, ha ilyesmi nem történt. Segítséget nyújthatnak a felelősségi kérdések eldöntésében és adott esetben a rendőrség által felvett jegyzőkönyv kulcsszerepet játszhat a kárigény érvényesítésében és a bizonyításban is.

A rendőrség gondoskodik a helyszín körülményeinek pontos rögzítéséről, a legfontosabb adatok és tények feljegyzéséről, azonban ilyenkor sem árthat ha mi magunk is készítünk pár fényképet a baleset helyszínéről. Amennyiben a rendőrség nem száll ki ezt semmiképpen se mulassza el megtenni! A kárigény érvényesítése során minél több bizonyítékkal tudja alátámasztani a kára bekövetkeztét valamint annak mértékét, annál nagyobb eséllyel fog az Önre nézve kedvező kártérítésben részesülni.

Fontos továbbá kiemelni, hogy a baleset után ne nyúljon semmihez, csak a fényképeket készítse el. Annak, hogy mi, hol és milyen helyzetben helyezkedik el később kiemelt jelentősége lehet a felelősség megállapításánál.

Szemtanúk

A bizonyítékok gyűjtése körében fontos szerepet játszhatnak a fényképek mellett a szemtanúk is. Ne felejtse el a közelben tartózkodók közül elkérni az egyes személyek nevét és lakcímét, további elérhetőségét, hogy egy esetleges későbbi bírósági eljárásban tanúként lehessen idézni őket.

Baleseti bejelentő

Ezután következhet a baleseti bejelentő szabályos kitöltése majd aláírása. A baleseti bejelentő az az alapdokumentum, amely tartalmazza a biztosító számára a legfontosabb adatokat a balesetről, úgymint a baleset által érintett felek személyazonosító adatait, amennyiben közlekedési balesetről van szó az érintett járművek kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának megnevezését és a baleset rövid leírását.

Az Európai Unió tagországaiban a baleseti bejelentő lap felépítése mindenhol azonos, így akkor sem kell aggódnia a kártérítés miatt, ha külföldön érte baleset.

E-kárbejelentő

2019. január elején jelent meg a Magyar Biztosítók Szövetsége által fejlesztett kárbejelentő applikáció, az E-kárbejelentő, mely a gyorsabb és kényelmesebb kárbejelentést hivatott biztosítani. Fontos azonban tudni, hogy az applikáció egyelőre csak magyar felek között használható.

A baleseti kártérítés menete

Forrás: Index.hu

A következő lépés maga a kárbejelentés

A kárbejelentést a vétlen félnek a károkozó kötelező felelősségbiztosítását nyújtó biztosítónál kell megtennie. Erre a baleset időpontjától számítva 30 napja van. A károkozónak is kötelezettsége jelentenie a balesetet a biztosítójának, de neki ugyanerre csak a balesettől számított 5 napon belül van lehetősége.

A kárbejelentés többnyire onilne történik, a biztosító által nyújtott felületen – ez az e-kárbejelentés. Általában egy űrlap kitöltésével lehet eleget tenni a kárbejelentésnek, az ott megadott adatok pontos leírásával. A bejelentést a szükséges dokumentumok csatolásával kell bizonyítani.

Az online bejelentésen túl a legtöbb biztosító papír alapon is kéri egyes dokumentumok eljuttatását. Ezek többnyire a következők szoktak lenni:

 • online kárbejelentő lap kinyomtatva és aláírással hitelesítve
 • a helyszínen kitöltött és szintén aláírással ellátott baleseti bejelentő
 • személyi sérülés esetén az ehhez szükséges adatokat tartalmazó dokumentumokat

Kárszakértő kirendelése és szemléje

A kárbejelentést általában a biztosító által kirendelt kárszakértő kiszállása és szemléje követi. Ezen a ponton mérik fel a sérült gépjárműben bekövetkezett vagyoni kár mértékét, melyet jegyzőkönyvbe is vesznek. Ez a mozzanat akár többször is megismétlődhet ugyanis szükség lehet pótszemlékre is, például ha a javítás során kiderül, hogy az autó sokkal jobban megsérült, mint azt a megbontás előtt látni lehetett.

Ezen a helyszíni szemlén készült jegyzőkönyv valamint a kárbejelentő lapon megadott adatok alapján a biztosító ajánlatot tesz a kártérítés összegére.

Kötelező felelősségbiztosítás keretében 15 napja van a biztosítónak, hogy megtegye ajánlatát. Ennek 3 feltétele van:

 1. minden szükséges irat határidőben beérkezett
 2. a felelősség tisztázott
 3. az okozott kár a törvény szerinti összeghatárokon belüli

Ezek az összeghatárok a kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXIII. törvény 13.§-ának (1) bekezdése alapján a következőképpen alakulnak:

,,Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.”

Azaz:

 • dologi károk: káreseményenként maximum 1.220.000 euró
 • személyi sérülés: káreseményenként maximum 6.070.000 euró

Gyors kárrendezés

A biztosító által tett első kártérítési javaslat általában gyors kárrendezés keretében történik. Ez egy olyan kártérítési forma, amikor a biztosító készpénzben, a javítási költségek előzetes megbecsülésével teszi meg ajánlatát. Habár ez a lehetőség első ránézésre nagyon vonzó (a hagyományos kárrendezés akár hónapokig is elhúzódhat!), azonban érdemes nagyon átgondolni, hogy végül valóban elfogadja-e a biztosító gyorskár ajánlatát, ugyanis ez szinte minden esetben jóval alacsonyabb összeg, mint amire egyébként jogosult lenne és sokszor a javítási költségek fedezésére sem elég. A gyorskár keretében felajánlott kártérítési összeg elfogadásával egyidejűleg a károsult minden további kártérítési igényéről is lemond.

Kötelező felelősségbiztosítás keretében van egy további törvényi határidő: a biztosítónak a kártérítési igény beérkezésétől számított 3 hónapon belül mindenképpen reagálnia kell és valamilyen javaslatot kell tennie, akkor is, ha a fentiekben részletezett feltételek (iratok beérkezése, felelősség tisztázottsága) nem állnak fenn.

Ezek a határidők azonban folyamatosan meghosszabbodhatnak az iratok beérkezésétől fogva, így szinte biztosan lehet mondani, hogy a tényleges kifizetések (hacsak nem gyors kárrendezés elfogadását választotta a károsult) nem fognak megvalósulni a balesettől számított 3 hónapon belül. A kárrendezés idejét nagyban befolyásolja az is, hogy a károkozó elismeri-e felelősségét vagy sem.

Ebben a körben fontos megemlíteni és tudatosítani, hogy valójában a károsult jogosult előterjeszteni a kárigényét és csak ezt az általa előterjesztett kárigényt bírálhatja el a biztosító. Nem kell elfogadnia a biztosító ajánlatát, ha Ön szerint a kár mértéke nagyobb a biztosító által megállapítottaknál és akár peres úton is érvényesítheti ezen igényét.

Kérjen szakértő segítséget

A baleseti kártérítés menete

Ugyanakkor a kárigény előterjesztése az egyik legnehezebb feladat a kártérítéseknél – ez az a pont ahol mindenképpen jól jön a szakértő segítség. Meg kell keresni a megfelelő jogcímet, azaz, hogy milyen alapon számíthat a károsult a kártérítésre, illetve be kell szerezni az ezt alátámasztó dokumentumokat is. A biztosító – és egy esetleges későbbi perben a bíróság is – csak olyan kárt ítélhet meg, amelyet a károsult a kárigényében előterjesztett. Így például egy balesetben hivatkozni lehet a megrongálódott ruházat vagy egy eltűnt szemüveg költségeire is – ezek mind beletartozhatnak a kártérítés összegébe.

A dokumentumokat célszerű már a legelső pillanattól fogva gyűjteni és félretenni.

Milyen dokumentumokra lehet szükség?

Dologi károk esetén elsősorban a javításról készült számlák elengedhetetlenek a kártérítési összeg megállapításához. Csatolni kell a kárszakértői véleményt is, amennyiben készült ilyen. Ha gépjárműben történt a baleset, akkor az autó állapotáról, esetleges korábbi sérüléseiről és hibáiról készült feljegyzésekre és dokumentumokra is szükség lesz. Ne felejtse el a sérült autó elszállításának és tárolásának költségeit sem. Továbbá ha csereautót biztosítottak, akkor annak a fenntartási költségeit is dokumentáljuk. Ezeken túl a fentiekben már említett egyéb sérült vagyontárgyakra vonatkozó adatokra, bizonyítékokra vonatkozó dokumentumokat is csatolja kárigényéhez.

A baleseti kártérítés menete

Összességében el lehet mondani, hogy bármilyen irat, fénykép és egyéb bizonyíték csatolható, ami alátámasztja a károsult kárigényét, azaz a kár bekövetkeztét és annak mértékét.

Teendők személyi sérülés esetén

Amennyiben személyi sérülés miatt szeretne kárigényt érvényesíteni úgy az orvosi leletekre lesz szüksége elsősorban. Ezentúl a balesettel kapcsolatosan felmerült gyógyszerek, további gyógykezelések számláit is érdemes összegyűjteni. Kárnak minősül továbbá a sérülés miatt kiesett jövedelem is.

A kifizetési idő a személyi sérülések esetében a leghosszabb, ugyanis a biztosító megvárja a végleges, gyógyult állapotot – azaz a gyógytartam is komoly szerepet játszik a kártérítési összeg kiszámításánál.

Személyi sérülés esetében éppen ezért nem javasoljuk, hogy belemenjen a gyors kárrendezésbe – lehet, hogy csak hónapok múlva derül ki, hogy mennyire akadályozza a sérülés például az életvitelében, kereseti lehetőségeiben.

Ha Ön is személyi sérüléses közlekedési baleset vétlen áldozata, forduljon a Balesetem.hu szakértő csapatához, és mi kiharcoljuk Önnek a legmagasabb összegű kártérítést. Lépjen velünk kapcsolatba még ma.

Köszönöm, hogy elolvasta!

Gyerekkorom óta hobbim az írás, melyet a jogi egyetem óta szakmai publikációk készítésével gyakorolok. Célom a jog sokszor bonyolult összefüggéseit közérthetővé tenni.

Kiss Laura Olga

Kérjen visszahívást!

  Inkább megírná hogyan történt a baleset? Kattintson ide.

  Találkozzunk személyesen
  Németh Dávid Kárügyes

  Németh Dávid
  Kárügyes
  +36706061355

  Palkóné Ambrus Csilla Mária

  „Az ügyintézőm bármikor elérhető volt ha kérdéssel fordultam felé.”

  Dékány István

  „Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.”

  Macicas Erzsébet

  „Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.”

  Deák Dávid Gábor

  „Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.”

  Kavaleczné Nagy Erika

  „Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.”

  Kavalecz Attila

  „Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.”

  Baranyai Lászlóné

  „A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.”

  Szandai János

  „Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.”

  Médiamegjelenések

  Google értékelés
  5 / 5

  Értékelte: 15

  Ezek is érdekelhetik

  Táppénz, betegszabadság

  Táppénz, betegszabadság

  Hétköznapi értelemben gyakran szinonimaként használjuk a táppénz és a betegszabadság kifejezéseket, azonban jogilag...

  Eurotax kód

  Eurotax kód

  Mindössze nyolc karakter, mégis mindent elárulhat az autójáról. Ön tudja mi az? Ez a rövid számsor nem más, mint az...

  Mennyit ér a sérülésem?

  Tudja meg a Kártérítés Kalkulátor segítségével.