Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A honlap vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

Üdvözöljük a Balesetem.hu Kárügyes Kft. által üzemeltetett www.balesetem.hu weboldalán (továbbiakban ”Weboldal”).

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”).

A Weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: ”Üzemeltető”) adatai:

Cégnév:
Balesetem.hu Kárügyes Kft.

Székhely:
1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11.

Adószám:
29020454-1-42

Cégjegyzékszám:
01-09-379206

E-mail cím:
bejelentes@balesetem.hu

Telefonszám:
+36 (70) 606 1355

A Weboldal tartalma, használata

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek.

A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a felhasználó felelőssége.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse.

Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Weboldal tartalmáért való felelősség

Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal tartalmának, illetve az Üzemeltető egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges.

A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

A Szolgáltató azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba: a pontos www.balesetem.hu weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással; saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a www.balesetem.hu oldal tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók.

Más oldalakra mutató linkek

Üzemeltető elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak. Üzemeltető nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának Üzemeltető részéről.

A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Üzemeltető nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért.

A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy Üzemeltető nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.

Vegyes rendelkezések

Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Budapest, 2021. 06. 28.

Balesetem.hu Kárügyes Kft.
Üzemeltető