Nemzetközi jogosítvány

Kis Zsuzsanna | 2020.09.07. | Olvasási idő: 14 perc

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019-es adatai szerint több mint 4,6 millió közúti gépjármű – ebből 3,8 millió személygépkocsi - volt az országban. Ez a szám jó eséllyel növekedni fog 2020-ban.

A gépjárművek azonban mit sem érnek jogosítvány nélkül.

Ha felmerül a jogosítvány szó, a legtöbb embernek a „B” kategóriás jogosítvány jut eszébe, ami a személygépkocsik vezetéséhez szükséges. Ezen felül azonban még számos kategóriájú jogosítvány van, melyeket két nagy csoportra oszthatunk:

 1. nemzetközi jogosítványok, valamint
 2. nemzeti jogosítványok.

Hogyan lehet nemzetközi jogosítványhoz jutni?

Nemzetközi vezetői engedélyt az a személy kérelmezhet, aki rendelkezik érvényes magyar vagy a Magyarországon vezetési jogosultság igazolására alkalmas, Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott ország hatósága által kiállított külföldi vezető engedéllyel.

A nemzetközi jogosítvány iránti kérelem benyújtásakor szükséges 2 db igazolványképet (arcképet) mellékelni, valamint az eljárási díj - jelenleg 2300 Ft - megfizetéséről szóló igazolást.

Továbbá be kell mutatni személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt - ez lehet személyazonosító igazolvány vagy útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagyis lakcímkártyát - lakcímkártyával nem rendelkező külföldi állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedély.

Amennyiben valaki nem tud személyesen eljárni az ügyben és meghatalmazott segítségét veszi igénybe, akkor a képviseleti jogosultságot igazoló meghatalmazás eredeti példányát is fel kell mutatni.

Fontos! Ha megvan a nemzetközi jogosítvány, ne hagyjuk otthon a belföldi jogosítványt, hiszen a nemzetközi jogosítvány csak a kiállítása alapjául szolgáló vezetői engedéllyel együtt érvényes!

A kérelem benyújtható akár személyesen valamelyik okmányirodánál vagy kormányablakban, akár az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton.

Ha sürgős a nemzetközi jogosítvány megszerzése érdemes a személyes ügyintézést választani, hiszen így azonnal kézhez kapható a jogosítvány, míg az elektronikus formában benyújtott kérelem alapján kiállítandó nemzetközi jogosítványra egy-két hetet is várni kell.
A nemzetközi jogosítvány érvényességi ideje egyébként megegyezik a kiállítása alapjául szolgáló jogosítványban szereplő érvényességi idővel, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év.

Ki vezethet járművet?

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet közismertebb nevén, a KRESZ 4.§-a rendelkezik a járművezetés személyi feltételeiről, vagyis meghatározza, hogy ki vezethet járművet

Nemzetközi jogosítvány

Ezen bekezdés szerint járművet az vezethet, aki:

 1. a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől nincs eltiltva;
 2. a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá
 3. a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

Vezetői engedély, azaz jogosítvány

Elsődleges feltétel tehát, hogy rendelkezzen a jármű vezetésére érvényes engedéllyel.

Az egyértelmű, hogy a belföldön megszerzett jogosítvány birtokában lehet belföldön a megszerzett jogosítvány kategóriája alá tartozó járművet vezetni.

De mikor van szükség nemzetközi jogosítványra?

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Kormány rendelet 4.§-a szerint a vezetői engedély különböző kategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít, melyeket a rendelet mellékletei tartalmaznak.

A 2. melléklet alatt találhatóak a 2013. január 19-től hatályos nemzetközi valamint nemzeti kategóriák az alábbi táblázatok szerint.

Nemzetközi jogosítvány kategóriák

Forrás

KategóriaLeírás
 „AM” kategóriaSegédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

Kétkerekű típusnál a motor:

 • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
 • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;

Háromkerekű típusnál a motor:

 • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
 • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
 • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;

Könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem több 425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében;

Legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos motorok esetében.

 „A1” kategória Olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1. kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.
 „A2” kategória Olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át.
 „A” korlátozott kategória Legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár.
„A” korlátozott kategória Olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” kategóriába, az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja.
„B1” kategória Négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.
„B” kategóriaA 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű;

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

„BE” kategória „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.
„C1” kategória Nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
„C1E” kategória „C1” kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a „B” kategóriába tartozik, pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg.
„C” kategória Nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
„CE” kategória A „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.
„D1” kategória A vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; „D1” kategóriába tartozó gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
„D1E” kategória „D1” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.
„D” kategória A vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek;A „D” kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
„DE” kategória „D” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.
 „TR” trolibusz Meghatározása nemzeti kategóriáknál.

Nemzeti jogosítvány kategóriák

KategóriaLeírás
 „K” kategória - kerti traktor- állati erővel vont jármű
 „T” kategória - mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi- lassú jármű és pótkocsi

- kerti traktor

- állati erővel vont jármű hajtására

- segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót” is)

 „M” kategória - segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót” is)- állati erővel vont jármű hajtására

- kerti traktor (16. életév betöltése után)

 „TR” trolibusz - trolibusz- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi

- segédmotoros kerékpár

- lassú jármű és pótkocsi

- kerti traktor

- állati erővel vont jármű hajtására

 „V” kategória - kerti traktor- állati erővel vont jármű hajtására

Fontos! Nemzeti kategóriára nemzetközi jogosítvány nem érvényesíthető, csak és kizárólag belföldön lehet vele járművet vezetni.

Melyik országban NEM szükséges nemzetközi jogosítvány?

A nemzetközi kategóriák közé tartozó vezetői engedély típusok szinte a világ bármely pontján feljogosítanak járművezetésre.

Ennek köszönhetően nem kell külön nemzetközi jogosítványt kiváltani, ha az alábbi országok valamelyikében kívánunk vezetni:

Az Európai Unió tagállamaiban:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Bulgária
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Hollandia
 • Írország
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Németország
 • Olaszország
 • Portugália
 • Románia
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Szlovákia
 • Szlovénia

Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény tagállamaiban:

 • Albánia
 • Ausztria
 • Azerbajdzsán
 • Bahama-szigetek
 • Bahreini Királyság
 • Belarusz Köztársaság (Fehéroroszország)
 • Belgium
 • Bosznia-Hercegovina
 • Brazília
 • Bulgária
 • Cseh Köztársaság
 • Dánia
 • Dél-afrika Köztársaság
 • Egyesült Arab Emírségek
 • Elefántcsontparti Köztársaság
 • Finnország
 • Franciaország
 • Fülöp-szigetek
 • Grúzia
 • Guyanai Szövetkezeti Köztársaság
 • Görögország
 • Hollandia
 • Horvátország
 • Iráni Iszlám Köztársaság
 • Izrael
 • Katar
 • Kazahsztán
 • Kenya
 • Kirgizisztán
 • Kongói Demokratikus Köztársaság
 • Kubai Köztársaság
 • Kuvait
 • Közép-afrikai Köztársaság
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Libériai Köztársaság
 • Litván Köztársaság
 • Luxemburg
 • Macedónia
 • Magyarország
 • Marokkói Királyság
 • Moldova
 • Monacói Hercegség
 • Mongólia
 • Montenegró
 • Niger
 • Norvégia
 • Németország
 • Olaszország
 • Oroszország
 • Pakisztán
 • Perui Köztársaság
 • Portugália
 • Románia
 • San Marino
 • Seychelle-szigetek
 • Svájc
 • Svédország
 • Szenegál
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Tunézia
 • Tádzsik Köztársaság
 • Törökország
 • Türkmenisztán
 • Ukrajna
 • Uruguay
 • Vietnám
 • Zimbabwe
 • Észt Köztársaság
 • Örményország
 • Üzbegisztán

Anglia ugyan kilépett az Európai Unióból, várhatóan odautazás során továbbra sem lesz szükség a belföldi jogosítvány mellett nemzetközi jogosítványra.

Bilaterális, azaz kétoldalú egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban is elfogadják a magyar vezetői engedélyt.

Az USA bár nincs a felsorolt országok között, államonként eltérő a gyakorlat, hogy szükséges-e a nemzetközi jogosítvány a belföldi jogosítvány mellé vagy sem. Ezt kiutazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy az úticél milyen követelményeket támaszt. Ha nem kötelező az adott államban a nemzetközi jogosítvány, de tervben van autóbérlés akkor is jól jöhet.

További hasznos iratok külföldi utazáshoz

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya

Úticéltól függően, érdemes lehet beszerezni az ingyenesen igényelhető Európai Egészségbiztosítási Kártyát is. A Kártya ugyanis az EU 27 tagállamában, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban az adott ország állampolgáraival megegyező egészségügyi ellátásra jogosít - mondhatni a társadalombiztosítási kártya európai változata -, vagyis nem feltétlenül lesz ingyenes az ellátás, de sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetekben mentesülhet a költségek egészének vagy egy részének megfizetése alól.

Baleseti kártérítés külföldön

Fontos! A Kártya nem egyenlő az utasbiztosítással. Baleset esetén a Kártya alapján egyik országban sem fizet a biztosító.

A Kártyát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK-tól), vagy a járási hivatalnál lehet igényelni a megfelelő kérelem benyújtásával.

Zöldkártya

A zöldkártya tulajdonképpen nem más, mint egy nemzetközi igazolás az érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetről. Ennek megfelelően nem is a hivataloknál kell igényelni, hanem – ugyancsak díjmentesen - a biztosítónál.

Nemzetközi jogosítvány
Forrás: Szeged Ma

Néhány országba kötelező vinni zöldkártyát, úgy, mint Azerbajdzsán, Belarusz, Irán, Izrael, Marokkó, Moldova, Montenegró, Oroszország, Törökország, Tunézia, Ukrajna, de a többi országban is jól jöhet.

Fontos figyelni, hogy milyen színű lapra van nyomtatva az igazolás. Korábban, ahogy a neve is jelzi, zöld papírra nyomtatott forma volt az előírt, 2020. július 25-től viszont nem kötelező zöld színű papírra nyomtatni, a fekete-fehér formátum is elfogadott, 2020. október 1-től pedig kizárólag fekete-fehér zöldkártya adható ki. A zöldkártya érvényessége a biztosítási díjjal lefedett időszakot követően még 60 napig tart.

Baleseti bejelentő

Ugyan 2019. januárjától online, illetve telefonos applikáción keresztül is ki lehet tölteni Magyarország területén a baleseti bejelentő lapot, nem árt, ha van az autóban baleseti bejelentő lap, hiszen külföldön történt balesetnél az elektronikus kárbejelentő nem használható!

E-kárbejelentő használata

Balesetkor még a helyszínen ki kell tölteni a ’’kék-sárga” baleseti bejelentő nyomtatványt, ami alapján a értesítheti a biztosítót a bekövetkezett eseményről és megindulhat a kárrendezési folyamat.Köszönöm, hogy elolvasta!

Kis Zsuzsanna

Legfontosabb célom a jogi tanulmányaimmal, hogy segíthessek másoknak. Az egyetem során kedveltem meg igazán az írást, ezért különösen örülök, hogy tudásomat ebben a formában is kamatoztathatom.

Kis ZsuzsannaHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

Balesetem.hu ügyfélvélemény Deák Dávid Gábortól

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Balesetem.hu ügyfélvélemény Hanis Istvánnétól

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több vélemény


Google értékelés

Nemzetközi jogosítvány

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 45
Baleseti kártérítésBlogNemzetközi jogosítvány