Nemzetközi zöldkártya

A zöldkártya

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény szerint a zöldkártya a Zöldkártya Rendszer országaiban elfogadott, egységes szabványnak megfelelő nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány (kártya). A zöldkártyát a Nemzeti Iroda nevében a biztosítási szerződésnek megfelelően a biztosítók állítanak ki az üzemben tartó számára, a meglátogatott országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására.

Fontos! A zöldkártya funkciója az, hogy a másoknak nemzetközi gépjármű forgalomban okozott károk megtérítése céljából a Zöldkártya Rendszer országaiban balesetet okozó üzembentartó a zöldkártyával igazolhatja, hogy rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítássali fedezettel.

A legtöbb európai országban azonban nincs szükség zöldkártyára. Ilyen ország például:

 • Ausztria,
 • Németország,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia,
 • Románia.

Vannak továbbá olyan gépkocsival kevésbé látogatott országok, ahol ajánlják, esetleg kötelezően előírják a zöldkártya meglétét, mint például:

 • Bulgária,
 • Görögország,
 • Ukrajna,
 • Oroszország.

A Zöldkártya Rendszer

A KGFB szerint a Zöldkártya Rendszer a Nemzeti Irodák közötti megállapodások alapján az ezen megállapodásokban részes országok rendszere, mely rendszerhez tartozó országok hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolást az országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolásául elfogadják.

Nemzetközi zöldkártya

Európai Gazdasági Térség Zöldkártya Rendszerhez tartozó tagországai:

 • Ausztria,
 • Belgium,
 • Bulgária,
 • Ciprus,
 • Csehország,
 • Dánia (és a Feroer Szigetek),
 • Észtország,
 • Finnország,
 • Franciaország (és Monaco),
 • Görögország,
 • Hollandia,
 • Horvátország,
 • Izland,
 • Írország,
 • Lengyelország,
 • Lettország,
 • Liechtenstein (képviseletét a Zöldkártya Rendszerben és a 2000/26/EK számú irányelv alapján létrejött szervezetekben Svájc látja el),
 • Litvánia,
 • Luxemburg,
 • Magyarország,
 • Málta,
 • Nagy-Britannia és Észak-Írország (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete),
 • Németország,
 • Norvégia,
 • Olaszország (Vatikán és San Marino),
 • Portugália,
 • Románia,
 • Spanyolország,
 • Svédország,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia.

A Zöldkártya Rendszer Európai Gazdasági Társaságon (EGT) kívüli országai:

 • Albánia,
 • Andorra,
 • Azerbajdzsán,
 • Belarusz,
 • Bosznia-Hercegovina,
 • Irán,
 • Izrael,
 • Macedónia (hivatalos rövidítéssel F.Y.R.O.M.),
 • Marokkó,
 • Moldova,
 • Montenegró,
 • Oroszország,
 • Svájc,
 • Szerbia (kivéve Koszovó területe, amely ENSZ felügyelet alatt áll),
 • Tunézia,
 • Törökország,
 • Ukrajna.

Rendszámegyezmény

A Rendszámegyezmény az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény tagállamai, a Nemzeti Irodák között létrehoztak egy olyan megállapodást, amely alapján az egyezményt aláíró országok hatóságai a zöldkártya helyett, a biztosítás igazolásául a jármű forgalmi rendszámát az országjellel együtt elfogadják.

Így amennyiben magyar forgalmi rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművel külföldre kíván utazni, és a gépjárművön szerepel az ovális mezőben külön elhelyezett országjelzés („H”), az egyezményben részes országokban, valamint egyoldalú megállapodás alapján Albánia, Bosznia-Hercegovina és Macedónia területén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a „H” országjel tanúsítja.

A Rendszámegyezmény tagjai az Európai Gazdasági Térség tagországai, továbbá Andorra, Svájc és Szerbia.

Zöldkártyát megkövetelő országok

A Rendszámegyezmény adta kedvezménytől függetlenül külföldre utazás esetén a zöldkártya sok helyzetben szükséges lehet, ezért minden esetben ajánljuk a kiváltását.

Nemzetközi zöldkártya

Ugyanis utazás közben áthaladhat olyan államokon, amikben kötelező kiváltani a zöldkártyát az országba gépjárművel történő belépéskor.

Ilyen országok:

 • Azerbajdzsán,
 • Belarusz,
 • Irán,
 • Izrael,
 • Marokkó,
 • Moldova,
 • Montenegró,
 • Oroszország,
 • Törökország,
 • Tunézia,
 • Ukrajna.

Koszovóban más a helyzet. Koszovót ugyanis az ENSZ nem ismeri el független államnak, ami feltétele a Zöldkártya Rendszerbe tagként történő felvételnek. Így amennyiben Ön Koszovó területére kíván utazni, az ország határán határbiztosítást kell váltania.

Ezeken kívül, azokba az országokba történő utazáskor, amelyek nem részesei a Rendszámegyezménynek, illetőleg a zöldkártyát kötelezően megkövetelő országok esetében akkor, ha a jármű üzembentartója, vagy vezetője nem rendelkezik érvényes zöldkártyával, az adott országba való belépéskor, a határon kell az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötni.

Baleset külföldön: helytállási kötelezettség terjedelme és mértéke

Ha a biztosított a kárt más tagállam területén okozta, vagy a Zöldkártya Rendszer azon országainak területén, amelyek Nemzeti Irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött, a biztosító helytállási kötelezettségének mértéke a káresemény helye szerinti ország gépjármű-felelősségbiztosítási jogszabályai szerint áll fenn.

Így ha külföldön okoz kárt a magyar forgalmi rendszámú és forgalmi engedélyű gépjármű tulajdonosa, a külföldi jogszabályok érvényesülnek a kártérítés összegére és a helytállási kötelezettség mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott helytállási kötelezettségének mértéke magasabb a káresemény helye szerinti országban előírt mértéknél, a biztosító helytállási kötelezettsége a biztosítási szerződésben vállalt összeghatárok mértékéig áll fenn.

Így mivel a magyar jog szerint a biztosítónak egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül dologi károk esetén káreseményenként 1.220.000 eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 6.070.000 eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni.

Ez az összeghatár külföldön okozott káresemény vonatkozásában sem lehet kedvezőbb a biztosító számára, még akkor sem, ha a külföldi jog kevesebbet ír elő.

Nemzetközi zöldkártya

Kártérítési igény érvényesítése

A más tagállam területén lakóhellyel vagy cég esetén székhellyel rendelkező károsult keresetet indíthat a károkozó Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosítójával szemben a lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban, vagy a baleset bekövetkezésének helye szerinti tagállamban, amennyiben a baleset a Zöldkártya Rendszer valamely, a károsult lakóhelyétől (székhelyétől) eltérő országában következett be.

A biztosítóval szemben támasztott követeléseket a károsult választása szerint a kárképviselővel szemben is érvényesítheti a biztosítóra kiterjedő joghatállyal.

A kárrendezési megbízott

Ha – Magyarország területén kívül – a Zöldkártya Rendszer valamely országában más tagállam területén telephellyel rendelkező gépjármű (tehát nem magyarországi telephelyű gépjármű) üzemeltetésével kárt okoznak, és a Magyarország területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező károsultnak e károk miatt a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben kártérítési igénye keletkezik („szenvedett kár”), kártérítési igényét a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítója által Magyarországra kijelölt kárrendezési megbízottjához is benyújthatja.

A károsult igényét választása szerint a károkozóval vagy a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben közvetlenül is érvényesítheti. Ezek a rendelkezések a károsult dolgát könnyítik meg, választási lehetősége van, a lehetőségekhez képest legkényelmesebb utat választhatja.

A Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosító a fent meghatározott feladatok ellátására kárrendezési megbízottat jelöl ki.

Ha a Zöldkártya Rendszer valamely, a károsult lakóhelyétől vagy székhelyétől eltérő országában magyarországi telephelyű gépjármű üzemeltetésével kárt okoznak, és a károkozónak a Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosítójával szemben a más tagállam területén lakóhellyel (székhellyel) rendelkező károsultnak e károk miatt kártérítési igénye keletkezik, a károsult kártérítési igényét lakóhelye (székhelye) szerinti tagállam területén a károkozó biztosítója által kijelölt kárrendezési megbízottjához is benyújthatja.

A károsult igényét választása szerint a károkozóval vagy a károkozó biztosítójával szemben közvetlenül is érvényesítheti.

A kárrendezési megbízott kötelességei

A Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosító kárrendezési megbízottja a kártérítési igényekkel kapcsolatban köteles összegyűjteni a kártérítési igények rendezéséhez szükséges valamennyi információt. Továbbá köteles a kárrendezés elintézéséhez szükséges minden intézkedést megtenni, valamint a kárrendezési eljárást a károsult lakóhelye, illetve székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén lefolytatni.

A zöldkártya igénylése és kiállítása

A nemzetközi gépjármű felelősségbiztosítási bizonylatot, tehát a zöldkártyát az a biztosító állítja ki, amelyik az üzembentartó kötelező felelősségbiztosítását kezeli. Tehát ennél a biztosítónál kérelemre induló eljárásban tudja igényelni és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti.

Köszönöm, hogy elolvasta!

Szeretném közérthetően bemutatni a biztosítási jog sokszor összetett eseteit, buktatóit és azok megoldásait. Célom, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek magabiztosabbak legyenek az őket megillető jogok tekintetében a kárrendezés során.

dr. Sziebert Borbála

Kérjen visszahívást!

  Inkább megírná hogyan történt a baleset? Kattintson ide.

  Találkozzunk személyesen
  Németh Dávid Kárügyes

  Németh Dávid
  Kárügyes
  +36706061355

  Palkóné Ambrus Csilla Mária

  „Az ügyintézőm bármikor elérhető volt ha kérdéssel fordultam felé.”

  Dékány István

  „Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.”

  Macicas Erzsébet

  „Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.”

  Deák Dávid Gábor

  „Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.”

  Kavaleczné Nagy Erika

  „Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.”

  Kavalecz Attila

  „Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.”

  Baranyai Lászlóné

  „A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.”

  Szandai János

  „Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.”

  Médiamegjelenések

  Google értékelés
  5 / 5

  Értékelte: 24

  Ezek is érdekelhetik

  Táppénz, betegszabadság

  Táppénz, betegszabadság

  Hétköznapi értelemben gyakran szinonimaként használjuk a táppénz és a betegszabadság kifejezéseket, azonban jogilag...

  Eurotax kód

  Eurotax kód

  Mindössze nyolc karakter, mégis mindent elárulhat az autójáról. Ön tudja mi az? Ez a rövid számsor nem más, mint az...

  Mennyit ér a sérülésem?

  Tudja meg a Kártérítés Kalkulátor segítségével.