Nemzetközi zöldkártya

dr. Sziebert Borbála | 2018.12.07. | Olvasási idő: 9 perc

 

A zöldkártya

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény szerint a zöldkártya a Zöldkártya Rendszer országaiban elfogadott, egységes szabványnak megfelelő nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány (kártya). A zöldkártyát a Nemzeti Iroda nevében a biztosítási szerződésnek megfelelően a biztosítók állítanak ki az üzemben tartó számára, a meglátogatott országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására.

Fontos! A zöldkártya funkciója az, hogy a másoknak nemzetközi gépjármű forgalomban okozott károk megtérítése céljából a Zöldkártya Rendszer országaiban balesetet okozó üzembentartó a zöldkártyával igazolhatja, hogy rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítássali fedezettel.

A legtöbb európai országban azonban nincs szükség zöldkártyára. Ilyen ország például:

 • Ausztria,
 • Németország,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia,
 • Románia.

Vannak továbbá olyan gépkocsival kevésbé látogatott országok, ahol ajánlják, esetleg kötelezően előírják a zöldkártya meglétét, mint például:

 • Bulgária,
 • Görögország,
 • Ukrajna,
 • Oroszország.

A Zöldkártya Rendszer

A KGFB szerint a Zöldkártya Rendszer a Nemzeti Irodák közötti megállapodások alapján az ezen megállapodásokban részes országok rendszere, mely rendszerhez tartozó országok hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolást az országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolásául elfogadják.

Nemzetközi zöldkártya

Európai Gazdasági Térség Zöldkártya Rendszerhez tartozó tagországai:

 • Ausztria,
 • Belgium,
 • Bulgária,
 • Ciprus,
 • Csehország,
 • Dánia (és a Feroer Szigetek),
 • Észtország,
 • Finnország,
 • Franciaország (és Monaco),
 • Görögország,
 • Hollandia,
 • Horvátország,
 • Izland,
 • Írország,
 • Lengyelország,
 • Lettország,
 • Liechtenstein (képviseletét a Zöldkártya Rendszerben és a 2000/26/EK számú irányelv alapján létrejött szervezetekben Svájc látja el),
 • Litvánia,
 • Luxemburg,
 • Magyarország,
 • Málta,
 • Nagy-Britannia és Észak-Írország (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete),
 • Németország,
 • Norvégia,
 • Olaszország (Vatikán és San Marino),
 • Portugália,
 • Románia,
 • Spanyolország,
 • Svédország,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia.

A Zöldkártya Rendszer Európai Gazdasági Társaságon (EGT) kívüli országai:

 • Albánia,
 • Andorra,
 • Azerbajdzsán,
 • Belarusz,
 • Bosznia-Hercegovina,
 • Irán,
 • Izrael,
 • Macedónia (hivatalos rövidítéssel F.Y.R.O.M.),
 • Marokkó,
 • Moldova,
 • Montenegró,
 • Oroszország,
 • Svájc,
 • Szerbia (kivéve Koszovó területe, amely ENSZ felügyelet alatt áll),
 • Tunézia,
 • Törökország,
 • Ukrajna.

Rendszámegyezmény

A Rendszámegyezmény az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény tagállamai, a Nemzeti Irodák között létrehoztak egy olyan megállapodást, amely alapján az egyezményt aláíró országok hatóságai a zöldkártya helyett, a biztosítás igazolásául a jármű forgalmi rendszámát az országjellel együtt elfogadják.

Így amennyiben magyar forgalmi rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművel külföldre kíván utazni, és a gépjárművön szerepel az ovális mezőben külön elhelyezett országjelzés („H”), az egyezményben részes országokban, valamint egyoldalú megállapodás alapján Albánia, Bosznia-Hercegovina és Macedónia területén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a "H" országjel tanúsítja.

A Rendszámegyezmény tagjai az Európai Gazdasági Térség tagországai, továbbá Andorra, Svájc és Szerbia.

Zöldkártyát megkövetelő országok

A Rendszámegyezmény adta kedvezménytől függetlenül külföldre utazás esetén a zöldkártya sok helyzetben szükséges lehet, ezért minden esetben ajánljuk a kiváltását.

Nemzetközi zöldkártya

Ugyanis utazás közben áthaladhat olyan államokon, amikben kötelező kiváltani a zöldkártyát az országba gépjárművel történő belépéskor.

Ilyen országok:

 • Azerbajdzsán,
 • Belarusz,
 • Irán,
 • Izrael,
 • Marokkó,
 • Moldova,
 • Montenegró,
 • Oroszország,
 • Törökország,
 • Tunézia,
 • Ukrajna.

Koszovóban más a helyzet. Koszovót ugyanis az ENSZ nem ismeri el független államnak, ami feltétele a Zöldkártya Rendszerbe tagként történő felvételnek. Így amennyiben Ön Koszovó területére kíván utazni, az ország határán határbiztosítást kell váltania.

Ezeken kívül, azokba az országokba történő utazáskor, amelyek nem részesei a Rendszámegyezménynek, illetőleg a zöldkártyát kötelezően megkövetelő országok esetében akkor, ha a jármű üzembentartója, vagy vezetője nem rendelkezik érvényes zöldkártyával, az adott országba való belépéskor, a határon kell az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötni.

Baleset külföldön: helytállási kötelezettség terjedelme és mértéke

Ha a biztosított a kárt más tagállam területén okozta, vagy a Zöldkártya Rendszer azon országainak területén, amelyek Nemzeti Irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött, a biztosító helytállási kötelezettségének mértéke a káresemény helye szerinti ország gépjármű-felelősségbiztosítási jogszabályai szerint áll fenn.

Így ha külföldön okoz kárt a magyar forgalmi rendszámú és forgalmi engedélyű gépjármű tulajdonosa, a külföldi jogszabályok érvényesülnek a kártérítés összegére és a helytállási kötelezettség mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott helytállási kötelezettségének mértéke magasabb a káresemény helye szerinti országban előírt mértéknél, a biztosító helytállási kötelezettsége a biztosítási szerződésben vállalt összeghatárok mértékéig áll fenn.

Így mivel a magyar jog szerint a biztosítónak egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül dologi károk esetén káreseményenként 1.220.000 eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 6.070.000 eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni.

Ez az összeghatár külföldön okozott káresemény vonatkozásában sem lehet kedvezőbb a biztosító számára, még akkor sem, ha a külföldi jog kevesebbet ír elő.

Nemzetközi zöldkártya

Kártérítési igény érvényesítése

A más tagállam területén lakóhellyel vagy cég esetén székhellyel rendelkező károsult keresetet indíthat a károkozó Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosítójával szemben a lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban, vagy a baleset bekövetkezésének helye szerinti tagállamban, amennyiben a baleset a Zöldkártya Rendszer valamely, a károsult lakóhelyétől (székhelyétől) eltérő országában következett be.

A biztosítóval szemben támasztott követeléseket a károsult választása szerint a kárképviselővel szemben is érvényesítheti a biztosítóra kiterjedő joghatállyal.

A kárrendezési megbízott

Ha - Magyarország területén kívül - a Zöldkártya Rendszer valamely országában más tagállam területén telephellyel rendelkező gépjármű (tehát nem magyarországi telephelyű gépjármű) üzemeltetésével kárt okoznak, és a Magyarország területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező károsultnak e károk miatt a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben kártérítési igénye keletkezik („szenvedett kár”), kártérítési igényét a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítója által Magyarországra kijelölt kárrendezési megbízottjához is benyújthatja.

A károsult igényét választása szerint a károkozóval vagy a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben közvetlenül is érvényesítheti. Ezek a rendelkezések a károsult dolgát könnyítik meg, választási lehetősége van, a lehetőségekhez képest legkényelmesebb utat választhatja.

A Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosító a fent meghatározott feladatok ellátására kárrendezési megbízottat jelöl ki.

Ha a Zöldkártya Rendszer valamely, a károsult lakóhelyétől vagy székhelyétől eltérő országában magyarországi telephelyű gépjármű üzemeltetésével kárt okoznak, és a károkozónak a Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosítójával szemben a más tagállam területén lakóhellyel (székhellyel) rendelkező károsultnak e károk miatt kártérítési igénye keletkezik, a károsult kártérítési igényét lakóhelye (székhelye) szerinti tagállam területén a károkozó biztosítója által kijelölt kárrendezési megbízottjához is benyújthatja.

A károsult igényét választása szerint a károkozóval vagy a károkozó biztosítójával szemben közvetlenül is érvényesítheti.

A kárrendezési megbízott kötelességei

A Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosító kárrendezési megbízottja a kártérítési igényekkel kapcsolatban köteles összegyűjteni a kártérítési igények rendezéséhez szükséges valamennyi információt. Továbbá köteles a kárrendezés elintézéséhez szükséges minden intézkedést megtenni, valamint a kárrendezési eljárást a károsult lakóhelye, illetve székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén lefolytatni.

A zöldkártya igénylése és kiállítása

A nemzetközi gépjármű felelősségbiztosítási bizonylatot, tehát a zöldkártyát az a biztosító állítja ki, amelyik az üzembentartó kötelező felelősségbiztosítását kezeli. Tehát ennél a biztosítónál kérelemre induló eljárásban tudja igényelni és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti.Köszönöm, hogy elolvasta!

dr. Sziebert Borbála

Szeretném közérthetően bemutatni a biztosítási jog sokszor összetett eseteit, buktatóit és azok megoldásait. Célom, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek magabiztosabbak legyenek az őket megillető jogok tekintetében a kárrendezés során.

dr. Sziebert BorbálaHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több véleményBalesetem.hu a médiában


Google értékelés

Nemzetközi zöldkártya

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 22
Baleseti kártérítésBlogNemzetközi zöldkártya