Baleseti kártérítés külföldön

Az utazás alatt nem mindenki számol vele, de nem árt tudni néhány dolgot, mielőtt belevetjük magunkat a külföldi közúti közlekedésbe.

Külföldön könnyen lehetünk közlekedési baleset áldozatai, ne adj’ isten okozói. Külföldi baleset esetén főszabály szerint annak az országnak a jogszabályait kell alkalmazni, ahol a baleset bekövetkezett. A legtöbb balesetben sérült személynek nincs tapasztalata, rutinja, hogy mi a teendő egy ilyen váratlan helyzetben, ugyanis ahány ország annyi szokás.

Baleseti kártérítés külföldön

Ilyen esetben a legfontosabb dolog, hogy higgadtak maradjunk. Nem szabad bármit aláírni, amit elénk tesznek, csak hogy előbb szabaduljunk, vagy „biztos jobban tudják, ők jártasak ebben” alapon.

Fontos, hogy pontosan meggyőződjünk annak a tartalmáról, amit aláírunk. Ha van bármi fenntartásunk, magyar nyelven vezessük a papírra és azt írjuk is alá. Ha nem értjük a nyelvet, segítségünkre lehet, hogy a tolmácsoláshoz való jogot Európában mindenhol, Európán kívül pedig a világon legtöbb országában is garantálják.

A későbbiekben igazunk bizonyítása szempontjából fontos lehet, ha magunk készítünk fényképes dokumentációt a balesetről úgy, hogy a rendszámok is tisztán kivehetőek legyenek.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolása külföldön

Amennyiben külföldön balesetet szenvedett, valamilyen úton módon igazolni kell, hogy rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással. A biztosítási fedezet igazolására több esetleges lehetőségünk is létezik.

A fedezet igazolására szolgál elsősorban például a Zöldkártya Rendszer országaiban maga a zöldkártya. A zöldkártya kiváltása hazánkban nem kötelező, de ajánlott. A kiváltását ugyanis némely állam kötelezőként írja elő (például Ukrajna, Montenegró, Izrael), illetve van ahol opcionális (például: Európai Gazdasági Térség tagországok, Svájc). A Zöldkártya Rendszerben nem résztvevő államokban viszont ezzel a módszerrel nem tudjuk igazolni a biztosítási fedezet meglétét.

A másik lehetséges igazolási mód az ún. Rendszámegyezményben résztvevő országokat érinti. Ennek a jelölésére a „H” országjelzés szolgál a magyar rendszámokon, ami alapján a Rendszámegyezmény részes országaiban tudjuk igazolni biztosítási fedezetünk meglétét. Ezek az országok a cikk írásakor az Európai Gazdasági Térség tagországai, továbbá Andorra, Svájc és Szerbia.

A zöldkártyáról és a Rendszámegyezményről bővebben itt olvashat.

Azokban az országokban, ahol a zöldkártyát nem fogadják el, vagy azon államokban melyek nem tagjai a Rendszámegyezménynek, az országba történő belépéskor a határon kell határbiztosítást kötni. Ilyen ország például Koszovó, mely nem tagja a Zöldkártya Rendszernek.

Utazás előtt ezért mindig szükséges tájékozódni, hogy a célországban milyen szabályok érvényesülnek, hogy elfogadják a rendszámon szereplő országjelzést, ajánlják, esetleg kötelezően előírják a zöldkártya meglétét vagy a határon szükséges a határbiztosítás megkötése.

Európai Egészségbiztosítási Kártya

A közúti balesetek gyakran járnak személyi sérülésekkel. Itthon a magyar társadalombiztosítás fedez minket, viszont ha valamely EGT tagállam területére, vagy esetleg Svájcba utazunk, szükséges kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.

Baleseti kártérítés külföldön

Azok számára ugyanis, akik Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában állandó lakóhellyel rendelkeznek, egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat.

A biztosított által valamely EGT tagállam területén történő ideiglenes tartózkodása során igénybe vett egészségügyi szolgáltatásra – az uniós rendeletek szerint – jogosító, az egészségbiztosító által kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártyát (illetve az azt helyettesítő nyomtatványt) az egészségbiztosító a biztosított kérelmére első ízben díjmentesen bocsátja a biztosított rendelkezésére.

Csak akkor kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ha a kártya kiadása a még érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyának a jogosult birtokából való kikerülése (lopás, elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódása miatt vált szükségessé.

Az Európai Egészségügyi Kártyát a kormányablakon keresztül lehet tehát díjmentesen igényelni, vagy lejárat után a régi helyett újat igényelni. A kártya a kibocsátásától számított 36 hónapig marad hatályos, ezután újat kell igényelni. A lejárati időre mindig figyeljünk oda, nehogy az utazásunk ideje alatt járjon le.

A kártya célja az ideiglenes tartózkodás alatti betegellátás, így az ez alapján igénybe vehető – orvosi okokból szükségessé váló természetbeni – ellátások azon ellátásokat jelentik, amelyeket a tartózkodási hely szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, hogy a biztosított a szükséges gyógykezelés céljából ne kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt visszatérni az illetékes tagállamba. Annak eldöntése, hogy mi minősül orvosi okból szükségesnek, minden esetben orvosi szakmai kérdés, melyet az adott kezelőorvos bírál el.

Ezért fontos, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül az adott Európai Uniós tagállam társadalombiztosítási, vagy egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz forduljunk ellátásért. Amennyiben másképp teszünk, komoly összegeket kérhetnek rajtunk számon. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján az adott állam egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Így tilos bármilyen származás szerinti megkülönböztetés.

A kártyával az alábbi tagállamokban vehető igénybe orvosilag szükséges ellátás:

 • Ausztria
 • Norvégia
 • Bulgária
 • Hollandia
 • Olaszország
 • Belgium
 • Írország
 • Portugália
 • Ciprus (görög rész)
 • Izland
 • Románia
 • Csehország
 • Lengyelország
 • Spanyolország
 • Dánia
 • Lettország
 • Svájc
 • Egyesült Királyság
 • Liechtenstein
 • Svédország
 • Észtország
 • Litvánia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Luxemburg
 • Szlovénia
 • Franciaország
 • Málta
 • Szerbia (a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén Európai Egészségbiztosítási Kártyával)
 • Görögország
 • Németország

Baleseti bejelentés

A balesetet követően a biztosított köteles a káreseményt – a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével biztosítójánál – 5 munkanapon belül írásban bejelenteni. Európában egységesen az európai baleseti bejelentőt kell ilyen esetben kitölteni.

Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének 5 napos határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani.

Baleseti kártérítés külföldön

Ugyan a határidő adott, mégis nagyon fontos, hogy a balesetet követően még a helyszínen töltsük ki a “kék-sárga” baleseti bejelentő nyomtatványt, amely során arra kell nagyon figyelni, hogy a külföldi rendszámú gépjármű (valamint felelősségbiztosítója) és a jármű vezetőjének az adatai pontosan legyenek feltüntetve. Amennyiben személyi sérülés is történt, azonnal értesíteni kell a mentőket és szükséges lehet a rendőrség értesítése is. Közúti balesetnél néhány ország kötelezően előírja a rendőrség értesítését is, ilyen például Horvátország.

A balesetet a biztosítónak az ún. “kék-sárga” baleseti bejelentő nyomtatványon keresztül kell bejelenteni. A nyomtatványt a biztosítónál lehet beszerezni, és mindig jó, ha van belőle tartalék az autóban.

2019 januárjától nagy változás állt be a kárbejelentés területén, ugyanis megérkezett az elektronikus kárbejelentés lehetősége. Az ekar.hu weboldalon keresztül vagy a Google Playből, illetve az App Storeból közvetlenül lehet letölteni a MABISZ új alkalmazását az E-kárbejelentőt, melyen keresztül kényelmesen és gyorsan, az okostelefonon keresztül intézhetjük bejelentési kötelezettségünket a biztosító felé.

A bejelentés során az E-kárbejelentő rendszer e-mailben is értesítést küld az összes érintettnek, valamint PDF formátumban csatolja a kitöltött kárbejelentő nyomtatványt. A bejelentéssel érintett biztosítók ezt követően belső munkafolyamataikon keresztül felveszik a kapcsolatot a bejelentőkkel, illetve tájékoztatják az ügyfelet bejelentése sikerességéről.

Azonban ez az elektronikus megoldás egyelőre csak Magyarországon érhető el, külföldön nem használható az applikáció, mert csak a hazai biztosító társaságok szerepelnek a rendszerben. Így az E-kárbejelentő bevezetése ellenére mindig fontos, hogy legyen nálunk papíralapú kék-sárga baleseti bejelentő nyomtatvány!

Kártérítés külföldön

Ha külföldön, nem magyarországi telephelyű gépjármű okoz magyarországi telephelyű gépjárműben kárt, vagy magyar állampolgárságú személynek személyi sérülést, akkor a károsultnak több választási lehetősége is van:

 1. Egyrészt lehetőség van a magyar jog és kárrendezési gyakorlat szerint, a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítója által Magyarországra kijelölt kárrendezési megbízottjához benyújtani a kárigényt. Ebben az esetben a kárrendezési megbízott téríti meg a gépjármű üzemeltetése során okozott kárt a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben foglaltak szerint. A kárrendezési megbízott a biztosító által biztosított gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kártérítési igényeket a károsult lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban kezeli és rendezi, valamint a biztosítót a károsulttal szemben képviseli.
 2. A károsult igényét választása szerint közvetlenül a károkozóval vagy a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben közvetlenül is érvényesítheti. Az Európai Unióban a tagállamok biztosítják, hogy a biztosítással fedezett gépjármű által okozott balesetből eredően károsult személyek közvetlenül jogosultak legyenek keresetet indítani azon biztosító ellen, amelynél a felelős személy felelősségbiztosítással rendelkezik. Ezt közvetlen kereseti jognak nevezik.

A magyarországi és a külföldi biztosítók kárrendezési gyakorlata közt óriási eltérések vannak. A magyar károsultnak sem mindegy, mekkora kártérítést kap a külföldön vétlenül elszenvedett autóbaleset, vagy személyi sérülés esetén. Forduljon hozzánk bizalommal, hogy az Ön számára legkedvezőbb megoldást közösen megtaláljuk.

Köszönöm, hogy elolvasta!

Szeretném közérthetően bemutatni a biztosítási jog sokszor összetett eseteit, buktatóit és azok megoldásait. Célom, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek magabiztosabbak legyenek az őket megillető jogok tekintetében a kárrendezés során.

dr. Sziebert Borbála

Kérjen visszahívást!

  Inkább megírná hogyan történt a baleset? Kattintson ide.

  Találkozzunk személyesen
  Németh Dávid Kárügyes

  Németh Dávid
  Kárügyes
  +36706061355

  Palkóné Ambrus Csilla Mária

  „Az ügyintézőm bármikor elérhető volt ha kérdéssel fordultam felé.”

  Dékány István

  „Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.”

  Macicas Erzsébet

  „Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.”

  Deák Dávid Gábor

  „Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.”

  Kavaleczné Nagy Erika

  „Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.”

  Kavalecz Attila

  „Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.”

  Baranyai Lászlóné

  „A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.”

  Szandai János

  „Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.”

  Médiamegjelenések

  Google értékelés
  5 / 5

  Értékelte: 14

  Ezek is érdekelhetik

  Táppénz, betegszabadság

  Táppénz, betegszabadság

  Hétköznapi értelemben gyakran szinonimaként használjuk a táppénz és a betegszabadság kifejezéseket, azonban jogilag...

  Eurotax kód

  Eurotax kód

  Mindössze nyolc karakter, mégis mindent elárulhat az autójáról. Ön tudja mi az? Ez a rövid számsor nem más, mint az...

  Mennyit ér a sérülésem?

  Tudja meg a Kártérítés Kalkulátor segítségével.