Totálkár: mennyit fizet a biztosító?

A KSH adatai szerint Magyarországon 2019. első félévében 7463 közúti közlekedési baleset történt. Ebből 208 esetben beszélhetünk halálos kimenetelű, 2115 esetben pedig súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetről, tehát látható, hogy a totálkárral végződő balesetek száma egyáltalán nem elhanyagolható.

Ilyenkor pedig a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás feladata, hogy a károkozó helyett állja a vétlen autós oldalán felmerülő költségeket.

Mit jelent pontosan a totálkár?

A totálkárnak két típusát lehet megkülönböztetni:

 1. műszaki totálkár, illetve
 2. gazdasági totálkár.

Műszaki totálkár

Műszaki totálkár esetén a gépjármű olyan nagymértékű roncsolódást szenved – akár égés, akár törés következtében –, hogy javítására egyáltalán nincs lehetőség, vagy olyan fődarabja sérül meg, aminek javítása után sem lenne biztonságos az autó használata.

Totálkár: mennyit fizet a biztosító?

Gazdasági totálkár

A gazdasági totálkár pontos definícióját a kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 3. §-a adja meg:

,,gazdasági totálkár: a káresemény következtében károsult gépjármű megjavíttatása gazdaságilag nem indokolható, mivel annak javítási, valamint a kár elhárításával kapcsolatos egyéb költségei, illetve a javítást követően esetlegesen fennmaradó értékcsökkenés összege a gépjármű károsodás időpontjában fennálló forgalmi értékének maradványértékkel (roncsértékkel) csökkentett összegét meghaladja”

Vagyis abban az esetben valósul meg, ha van ugyan lehetőség a jármű javítására, de az olyan költséges lenne, hogy az nem éri meg, nem gazdaságos.

Gazdasági totálkár: Mi alapján fizet a biztosító totálkár esetén?

Általánosan elmondható, hogy ha az autót a saját értékéhez képest 60-80% körüli (biztosítónként és biztosítási típusonként változó), vagy afeletti kár ér, gazdasági totálkárosnak minősül.
De, hogy is alakul a számítás részletesen?

Az autótulajdonosok számára kedvezőtlen módon, a hazai szabályozás eltér az európaitól.

Az európai gyakorlat során ugyanis a gépjármű értékének és a javítási költségének arányából indulnak ki. Itthon azonban mivel a biztosító nem a javítás költségeit tudja megfizetni, hiszen az autó nem javítható, nem is ez a kiindulópont, hanem

a jármű balesetkori forgalmi értékéből vonja le azt az összeget, amennyiért a roncs eladható.

Ehhez a törvényi kötelezettségeknek megfelelően az első feladat az úgynevezett gazdaságossági számítás elvégzése, a kárkori érték és a javítási költség meghatározásával.

A gépjármű káresemény előtti értékét az ún. EUROTAX program segítségével lehet kiszámolni, ami figyelembe veszi a gépjármű összes tulajdonságát:

 • futott kilométerek száma,
 • extra tartozékok értéke,
 • általános állapot,
 • műszaki vizsga érvényessége
 • stb.

Idősebb, tehát kb. 10 év feletti járművek esetén kisebb sérülések esetén is gazdasági totálkárt állapít meg a szakértő a kárszemle során, a gyakorlatban akár 30-50%-os javítási költségarány mellett is totálkáros minősítést kap a jármű. A javíthatósággal kapcsolatban megállapított eredményről írásban kell tájékoztatni a gépjármű tulajdonosát.

A maradványérték vagy roncsérték pedig általában a roncsbörzén (internetes zártkörű hirdetésen), roncslicit alapján megállapított érték, ahol azonban gyakran a valóságnak megfelelő ár alatt érkezik csak ajánlat. Ez a roncsérték természetesen a tulajdonost illeti meg, ezért kerül levonásra a megállapított összeg abból, amit a biztosítónak kellene kifizetnie.

Ha a gépjármű totálkáros lett, a maradványértéket, vagyis a kár időpontja szerinti érték és a roncsérték különbözetét fizeti ki a biztosító, nem azt az összeget, amiből a jármű ténylegesen újra üzemképes állapotba helyezhető és megjavíttatható lenne.
Összességében az alábbiakat kell szem előtt tartani:

Ha a javítási költség és az értékcsökkenés összege NAGYOBB, mint a kár előtti érték és a roncs értékének különbsége akkor gazdasági totálkárról beszélhetünk.

Gazdasági totálkár képlettel:

javítási költség + értékcsökkenés > kár előtti érték – roncs értéke

A roncs lehetséges sorsai

A biztosító értékesíti

Az első eset, hogy a biztosító maga gondoskodik arról, hogy valamelyik hazai roncsportálon megjelenjen egy hirdetés a maradványról, majd az elérhető legmagasabb áron értékesítse azt.

A tulajdonos értékesíti

A második, hogy a károsult maga is megpróbálhatja értékesíteni a roncsot, azonban ha a roncsérték tekintetében vita alakul ki a biztosítótársasággal, szükség lehet autókereskedők bevonására, akik írásbeli vételi ajánlatban rögzítik, hogy a roncs kevesebbet ér. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a lehetőség irreálisan magas többletköltségekkel járhat.

A tulajdonos megtartja az autót

Az is megeshet azonban, hogy az autó felbecsülhetetlen eszmei értéke miatt a tulajdonos nem szeretne megválni a már nem túl jó állapotban levő autójától, ilyenkor van lehetőség arra is, hogy a roncsot a tulajdonos megjavíttassa, viszont azzal számolni kell, hogy a biztosító nem fogja állni a teljes körű javítás összes költségét.

Mi a helyzet, ha rendelkezik CASCO biztosítással is?

Érdemes CASCO biztosítást is kötni a kötelező biztosítás mellé, ugyanis így pozitív irányba változhat a helyzet. CASCO-val szélesebb körű védelemben részesülhet:

a vétkes fél kárát is fizeti a biztosító, nem csak a vétlen fél oldalán felmerült károkat.

CASCO megléte esetén levonásra kerül a megajánlott összegből a CASCO önrészesedése, valamint az évfordulóig fennmaradó, még be nem fizetett díjtétel.

Hitelre vásárolt vagy lízingelt az autó?

Azokban az esetekben, ha a hitel- illetve a lízingszerződés tárgya megsemmisül, úgy maga a szerződés is megszűnik, tehát a hitel összege vagy a lízingdíj elszámolásra kerül.

Felmerülhet az is, hogy a biztosító által kifizetett kártérítés nem fedezi a szerződés megszűnésével járó költségeket, vagyis a különbözet a szerződőre hárul. Gyakori, hogy úgy kell lemondania a tulajdonosnak az autójáról, hogy a bank felé még jelentős tartozása marad fenn, és autója sem marad. Hitelkárt ugyanis nem vesz figyelembe a biztosító.

Erre megoldás lehet a GAP, azaz a vételár-biztosítás, ami totálkár esetén fedezi a járműszámlán feltüntetett egykori beszerzési ár és a káridőponti forgalmi érték közti különbséget, illetve CASCO esetén a levonandó önrészt.

Mennyit fizethet maximum a biztosító?

A károsultat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a kár be sem következett volna. Mivel azonban a törvény tiltja a káronszerzést, a károsult nem kerülhet jobb helyzetbe, mint amilyenben a baleset bekövetkezése előtt volt, tehát nem gazdagodhat a károkozás kapcsán. Ha például egy 60%-os műszaki állapotban levő autó helyett a károsult egy akár 90%-os műszaki állapotú autót kapna, ez jogszabályba ütközne.

Ennek kiküszöbölése lehet, hogy a 30%-os értékkülönbözetet a károsult maga állja.

A gazdasági totálkár határösszege felírható az alábbi képlet segítségével:

káridőponti érték – megajánlott legmagasabb roncsérték + üzembe helyezési költségei

Ez persze kizárólag az autóroncsra vonatkozó érték megállapítására használható.

A gépjárműkár mellett érvényesíthető követelések

A közúti balesetek szerencsés esetei, mikor kizárólag az autó szenved kisebb vagy nagyobb sérülést, legtöbb esetben azonban további költségek megtérítésére is igényt tarthat a károsult.

A teljesség igénye nélkül ide tartozik elsődlegesen, ha történt személyi sérülés.

Ilyenkor:

is felmerülhet.

Totálkár: mennyit fizet a biztosító?

Igényelhetőek akár az új autó megvásárlása során felmerülő költségek is:

 • vagyonszerzési illeték,
 • okmányok kiállításának díja,
 • stb.

Összefoglaló a totálkárról

Összegezve a biztosító két értéket tart szem előtt:

 1. meghatározza az autó baleset előtti értékét valamint a javítási költséget és
 2. ajánlatokat kér a roncs értékére

Vagyis, totálkár esetén NEM a javítási költségek alapján fizet kártérítést, hiszen elméletben nincs is javítási költsége, mivel leselejtezik.
Alapvetően a gépjárműkárral kapcsolatos kárügyintézés viszonylag gyors és egyszerű folyamat, ahol a biztosító, illetve a kirendelt kárszakértő is igyekszik mihamarabb egy reális kártérítési összeget megállapítani.

Súlyos személyi sérüléses vagy halálos kimenetelű baleseteknél azonban más a helyzet. A megfelelő összegű sérelemdíjat – amely akár milliós nagyságrendű is lehet – már nem olyan gyorsan és egyértelműen állapítja meg a biztosító. Ha súlyosan megsérült közlekedési balesetben, mindenképp vegye fel velünk a kapcsolatot. Segítünk a legmagasabb összegű sérelemdíj megszerzésében!

Köszönöm, hogy elolvasta!

Legfontosabb célom a jogi tanulmányaimmal, hogy segíthessek másoknak. Az egyetem során kedveltem meg igazán az írást, ezért különösen örülök, hogy tudásomat ebben a formában is kamatoztathatom.

Kis Zsuzsanna

Kérjen visszahívást!

  Inkább megírná hogyan történt a baleset? Kattintson ide.

  Találkozzunk személyesen
  Németh Dávid Kárügyes

  Németh Dávid
  Kárügyes
  +36706061355

  Palkóné Ambrus Csilla Mária

  „Az ügyintézőm bármikor elérhető volt ha kérdéssel fordultam felé.”

  Dékány István

  „Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.”

  Macicas Erzsébet

  „Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.”

  Deák Dávid Gábor

  „Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.”

  Kavaleczné Nagy Erika

  „Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.”

  Kavalecz Attila

  „Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.”

  Baranyai Lászlóné

  „A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.”

  Szandai János

  „Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.”

  Médiamegjelenések

  Google értékelés
  4.9 / 5

  Értékelte: 39

  Ezek is érdekelhetik

  Táppénz, betegszabadság

  Táppénz, betegszabadság

  Hétköznapi értelemben gyakran szinonimaként használjuk a táppénz és a betegszabadság kifejezéseket, azonban jogilag...

  Eurotax kód

  Eurotax kód

  Mindössze nyolc karakter, mégis mindent elárulhat az autójáról. Ön tudja mi az? Ez a rövid számsor nem más, mint az...

  Mennyit ér a sérülésem?

  Tudja meg a Kártérítés Kalkulátor segítségével.