Totálkár: mennyit fizet a biztosító?

Kis Zsuzsanna | 2019.10.16. | Olvasási idő: 9 perc


A KSH adatai szerint Magyarországon 2019. első félévében 7463 közúti közlekedési baleset történt. Ebből 208 esetben beszélhetünk halálos kimenetelű, 2115 esetben pedig súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetről, tehát látható, hogy a totálkárral végződő balesetek száma egyáltalán nem elhanyagolható.

Ilyenkor pedig a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás feladata, hogy a károkozó helyett állja a vétlen autós oldalán felmerülő költségeket.

Mit jelent pontosan a totálkár?

A totálkárnak két típusát lehet megkülönböztetni:

 1. műszaki totálkár, illetve
 2. gazdasági totálkár.

Műszaki totálkár

Műszaki totálkár esetén a gépjármű olyan nagymértékű roncsolódást szenved – akár égés, akár törés következtében –, hogy javítására egyáltalán nincs lehetőség, vagy olyan fődarabja sérül meg, aminek javítása után sem lenne biztonságos az autó használata.

Totálkár: Mennyit fizet a biztosító?

Gazdasági totálkár

A gazdasági totálkár pontos definícióját a kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 3. §-a adja meg:

,,gazdasági totálkár: a káresemény következtében károsult gépjármű megjavíttatása gazdaságilag nem indokolható, mivel annak javítási, valamint a kár elhárításával kapcsolatos egyéb költségei, illetve a javítást követően esetlegesen fennmaradó értékcsökkenés összege a gépjármű károsodás időpontjában fennálló forgalmi értékének maradványértékkel (roncsértékkel) csökkentett összegét meghaladja”

Vagyis abban az esetben valósul meg, ha van ugyan lehetőség a jármű javítására, de az olyan költséges lenne, hogy az nem éri meg, nem gazdaságos.

Gazdasági totálkár: Mi alapján fizet a biztosító totálkár esetén?

Általánosan elmondható, hogy ha az autót a saját értékéhez képest 60-80% körüli (biztosítónként és biztosítási típusonként változó), vagy afeletti kár ér, gazdasági totálkárosnak minősül.
De, hogy is alakul a számítás részletesen?

Az autótulajdonosok számára kedvezőtlen módon, a hazai szabályozás eltér az európaitól.

Az európai gyakorlat során ugyanis a gépjármű értékének és a javítási költségének arányából indulnak ki. Itthon azonban mivel a biztosító nem a javítás költségeit tudja megfizetni, hiszen az autó nem javítható, nem is ez a kiindulópont, hanem

a jármű balesetkori forgalmi értékéből vonja le azt az összeget, amennyiért a roncs eladható.

Ehhez a törvényi kötelezettségeknek megfelelően az első feladat az úgynevezett gazdaságossági számítás elvégzése, a kárkori érték és a javítási költség meghatározásával.

A gépjármű káresemény előtti értékét az ún. EUROTAX program segítségével lehet kiszámolni, ami figyelembe veszi a gépjármű összes tulajdonságát:

 • futott kilométerek száma,
 • extra tartozékok értéke,
 • általános állapot,
 • műszaki vizsga érvényessége
 • stb.

Idősebb, tehát kb. 10 év feletti járművek esetén kisebb sérülések esetén is gazdasági totálkárt állapít meg a szakértő a kárszemle során, a gyakorlatban akár 30-50%-os javítási költségarány mellett is totálkáros minősítést kap a jármű. A javíthatósággal kapcsolatban megállapított eredményről írásban kell tájékoztatni a gépjármű tulajdonosát.

A maradványérték vagy roncsérték pedig általában a roncsbörzén (internetes zártkörű hirdetésen), roncslicit alapján megállapított érték, ahol azonban gyakran a valóságnak megfelelő ár alatt érkezik csak ajánlat. Ez a roncsérték természetesen a tulajdonost illeti meg, ezért kerül levonásra a megállapított összeg abból, amit a biztosítónak kellene kifizetnie.

Ha a gépjármű totálkáros lett, a maradványértéket, vagyis a kár időpontja szerinti érték és a roncsérték különbözetét fizeti ki a biztosító, nem azt az összeget, amiből a jármű ténylegesen újra üzemképes állapotba helyezhető és megjavíttatható lenne.
Összességében az alábbiakat kell szem előtt tartani:

Ha a javítási költség és az értékcsökkenés összege NAGYOBB, mint a kár előtti érték és a roncs értékének különbsége akkor gazdasági totálkárról beszélhetünk.

Gazdasági totálkár képlettel:

javítási költség + értékcsökkenés > kár előtti érték - roncs értéke

A roncs lehetséges sorsai

A biztosító értékesíti

Az első eset, hogy a biztosító maga gondoskodik arról, hogy valamelyik hazai roncsportálon megjelenjen egy hirdetés a maradványról, majd az elérhető legmagasabb áron értékesítse azt.

A tulajdonos értékesíti

A második, hogy a károsult maga is megpróbálhatja értékesíteni a roncsot, azonban ha a roncsérték tekintetében vita alakul ki a biztosítótársasággal, szükség lehet autókereskedők bevonására, akik írásbeli vételi ajánlatban rögzítik, hogy a roncs kevesebbet ér. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a lehetőség irreálisan magas többletköltségekkel járhat.

A tulajdonos megtartja az autót

Az is megeshet azonban, hogy az autó felbecsülhetetlen eszmei értéke miatt a tulajdonos nem szeretne megválni a már nem túl jó állapotban levő autójától, ilyenkor van lehetőség arra is, hogy a roncsot a tulajdonos megjavíttassa, viszont azzal számolni kell, hogy a biztosító nem fogja állni a teljes körű javítás összes költségét.

Mi a helyzet, ha rendelkezik CASCO biztosítással is?

Érdemes CASCO biztosítást is kötni a kötelező biztosítás mellé, ugyanis így pozitív irányba változhat a helyzet. CASCO-val szélesebb körű védelemben részesülhet:

a vétkes fél kárát is fizeti a biztosító, nem csak a vétlen fél oldalán felmerült károkat.

CASCO megléte esetén levonásra kerül a megajánlott összegből a CASCO önrészesedése, valamint az évfordulóig fennmaradó, még be nem fizetett díjtétel.

Hitelre vásárolt vagy lízingelt az autó?

Azokban az esetekben, ha a hitel- illetve a lízingszerződés tárgya megsemmisül, úgy maga a szerződés is megszűnik, tehát a hitel összege vagy a lízingdíj elszámolásra kerül.

Felmerülhet az is, hogy a biztosító által kifizetett kártérítés nem fedezi a szerződés megszűnésével járó költségeket, vagyis a különbözet a szerződőre hárul. Gyakori, hogy úgy kell lemondania a tulajdonosnak az autójáról, hogy a bank felé még jelentős tartozása marad fenn, és autója sem marad. Hitelkárt ugyanis nem vesz figyelembe a biztosító.

Erre megoldás lehet a GAP, azaz a vételár-biztosítás, ami totálkár esetén fedezi a járműszámlán feltüntetett egykori beszerzési ár és a káridőponti forgalmi érték közti különbséget, illetve CASCO esetén a levonandó önrészt.

Mennyit fizethet maximum a biztosító?

A károsultat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a kár be sem következett volna. Mivel azonban a törvény tiltja a káronszerzést, a károsult nem kerülhet jobb helyzetbe, mint amilyenben a baleset bekövetkezése előtt volt, tehát nem gazdagodhat a károkozás kapcsán. Ha például egy 60%-os műszaki állapotban levő autó helyett a károsult egy akár 90%-os műszaki állapotú autót kapna, ez jogszabályba ütközne.

Ennek kiküszöbölése lehet, hogy a 30%-os értékkülönbözetet a károsult maga állja.

A gazdasági totálkár határösszege felírható az alábbi képlet segítségével:

káridőponti érték – megajánlott legmagasabb roncsérték + üzembe helyezési költségei

Ez persze kizárólag az autóroncsra vonatkozó érték megállapítására használható.

A gépjárműkár mellett érvényesíthető követelések

A közúti balesetek szerencsés esetei, mikor kizárólag az autó szenved kisebb vagy nagyobb sérülést, legtöbb esetben azonban további költségek megtérítésére is igényt tarthat a károsult.

A teljesség igénye nélkül ide tartozik elsődlegesen, ha történt személyi sérülés.

Ilyenkor:

is felmerülhet.

Totálkár: mennyit fizet a biztosító

Igényelhetőek akár az új autó megvásárlása során felmerülő költségek is:

 • vagyonszerzési illeték,
 • okmányok kiállításának díja,
 • stb.

Összefoglaló a totálkárról

Összegezve a biztosító két értéket tart szem előtt:

 1. meghatározza az autó baleset előtti értékét valamint a javítási költséget és
 2. ajánlatokat kér a roncs értékére

Vagyis, totálkár esetén NEM a javítási költségek alapján fizet kártérítést, hiszen elméletben nincs is javítási költsége, mivel leselejtezik.
Alapvetően a gépjárműkárral kapcsolatos kárügyintézés viszonylag gyors és egyszerű folyamat, ahol a biztosító, illetve a kirendelt kárszakértő is igyekszik mihamarabb egy reális kártérítési összeget megállapítani.

Súlyos személyi sérüléses vagy halálos kimenetelű baleseteknél azonban más a helyzet. A megfelelő összegű sérelemdíjat - amely akár milliós nagyságrendű is lehet - már nem olyan gyorsan és egyértelműen állapítja meg a biztosító. Ha súlyosan megsérült közlekedési balesetben, mindenképp vegye fel velünk a kapcsolatot. Segítünk a legmagasabb összegű sérelemdíj megszerzésében!Köszönöm, hogy elolvasta!

Kis Zsuzsanna

Legfontosabb célom a jogi tanulmányaimmal, hogy segíthessek másoknak. Az egyetem során kedveltem meg igazán az írást, ezért különösen örülök, hogy tudásomat ebben a formában is kamatoztathatom.

Kis ZsuzsannaHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több véleményBalesetem.hu a médiában


Google értékelés

Totálkár: mennyit fizet a biztosító?

Átl. értékelés: 4.9
Értékelte: 37
Baleseti kártérítésBlogTotálkár: mennyit fizet a biztosító?