Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Sajnos vannak olyan esetek, amikor a kifizetett kártérítési összeget részben vagy egészben a biztosító visszakövetelheti, illetve behajthatja a gondatlan okozón.

A 2009. évi LXII. törvény (KGFB törvény) 14.§.(5) bekezdése szól a kár után kifizetett összeg maximum újrafelosztás miatti visszaköveteléséről, idegen szóval regresszálásáról. Erre mondják, hogy “regresszálja a biztosító a kifizetett összeget”.

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Milyen esetekben követelheti vissza a biztosító a kifizetett kártérítést?

1.) Ha a biztosító a KGFB törvényben meghatározott forint-összeghatárt felhasználta, viszont később felbukkant egy új káresemény mellyel szemben még fizetési felelősséggel tartozik.

“Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.”

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Fenti KGFB törvényből idézett részlet megmutatja, hogy mi az a maximális összeg, amelyet a biztosító kifizet káreseményenként. Amennyiben a kár értéke magasabb, mint a fenti összeghatár, úgy az összeg maximuma felett lévő rész nem érvényesíthető. Ebben az esetben a kár nagyságára tekintettel a károsultak között részarányosan kell megosztani az összeget.

Fenti összeg kifizetéséhez kettőnk között szólva elég extrém balesetnek kell történnie, hogy a biztosító ténylegesen kifizesse ezt az összeget. Sajnos a magyar bírói gyakorlat nagyságrendekkel kevesebb összeget szokott megítélni a vétlen sérülteknek.

A káresemény nagyságára tekintettel a nyomozás alatt előkerülhet új sértett, valamint sértett baleset kapcsán maradandó sérülései is jóval a kárkifizetés után jelentkezhetnek, ami a felosztott összegek megosztási arányát változtathatja.

A kifizetéstől számított 5 éven belül a biztosítónak módjában áll visszakövetelni a korábbi károsultaknak kiutalt összegeket, majd új kárfelosztási terv alapján ismételten kifizetni az újra kalkulált összegeket. A visszakövetelés kockázatáról a sértetteket az első kár kifizetésénél tájékoztatni kell. Ebben az esetben regresszálni csak akkor van lehetőség, ha a biztosító a forint-összeghatárt elérte, mivel újabb felszínre jutott kár összegét már nincs miből téríteni.

Amennyiben külföldön történt a baleset – olyan tagállamban, amely Zöldkártya Rendszerhez tartozik, és a külföldi-magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött – úgy az aktuális tagállam gépjármű-felelősségbiztosítás szabályainak megfelelő összeghatárral kell kalkulálni.

2.) Ha a biztosítottról szerződésszegő magatartás bizonyosodik be

A biztosító visszakövetelési joggal élhet a károkozóval szemben, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. Ettől függetlenül a károsultat minden esetben kártalanítani kell, viszont a biztosító a károkozóval szemben is eljárhat.

Fenti példát arra értem, ha a biztosított – károkozó – helyett a biztosító vállalja a fizetési kötelezettséget, majd később kiderül, hogy a károkozás szándékos volt, vagy súlyos gondatlanság miatt következett be, tehát szerződésszegés valósult meg.

Ilyen esetben nem fizet a biztosító, és „saját zsebből kell állni a cechet”.

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Károsulttól is vissza követelést lehet végrehajtani, ha az esetleges rendőrségi nyomozás során kiderül, hogy a károsultnál a szándékosság állapítható meg. Visszakövetelhetik a kifizetett összeget, ha bebizonyosodik, hogy a károsult alkoholos állapotban vagy tudatmódosító szerek hatása alatt valamint további forgalomban részvételét súlyosan akadályozó tényezők ellenére saját felelősségre közlekedett.

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a biztosított, a károsult, vagy károkozó alkoholos állapotban volt úgy a biztosító meg is tagadhatja a kifizetést.

Mik a visszakövetelés leggyakoribb gyakorlati okai?

 1. Vezetői engedély nélkül vezetett a biztosított, vagy ha ilyen személynek adja át a vezetést. Kivétel, ha alapos okból feltételezhető a gépjármű vezetői engedély megléte.
 2. Alkoholos állapotban vezetett a biztosított, vagy egyéb vezetési képességekre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezetett, vagy egy ilyen személynek adta át a gépjármű vezetését. Kivétel, ha bizonyítható, hogy a vezetést átadó nem ismerhette fel a vezetésre alkalmatlanságot.
 3. A jármű elhanyagolt állapota okozta a balesetet. Ilyenkor az üzemben tartót, ennek hiányában a tulajdonost illeti felelősségre vonás. Ehhez személyes gondolatom, hogy kivételt jelenthet, ha az üzemben tartó tudatába volt a gépjármű állapotának, viszont engedélye nélkül vezették a gépjárművet.
 4. A kötelező segítségnyújtás elmulasztása, és ebből származott a káresemény egy része.
 5. Adatváltozás bejelentésének hiánya. Tehát a biztosítót a biztosított nem tájékoztatta minden adatváltozásról, ami a fizetés akadályozásához vezetett.
 6. CASCO biztosítás esetén, ha a biztosítottja kárát önrész megfizetése után megtérítette, majd nyomozás során kiderül, hogy nem ő volt a károkozó, úgy a CASCO biztosító a biztosítottjainak a kötelező gépjármű-felelősség biztosítójától visszakövetelheti a kifizetett összeget az önrésszel együtt.

A Magyar Nemzeti Bank részletesebben taglalja milyen további esetekben van lehetőség a visszakövetelésre.

Köszönöm, hogy elolvasta!

Végrehajtástól kezdve a kárügyintézésig számos területen dolgoztam jogi asszisztensként 2012 óta. Küldetésem, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek tisztában legyenek lehetőségeikkel a kárrendezés során.

Tóth Ferenc

Kérjen visszahívást!

  Inkább megírná hogyan történt a baleset? Kattintson ide.

  Találkozzunk személyesen
  Németh Dávid Kárügyes

  Németh Dávid
  Kárügyes
  +36706061355

  Palkóné Ambrus Csilla Mária

  „Az ügyintézőm bármikor elérhető volt ha kérdéssel fordultam felé.”

  Dékány István

  „Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.”

  Macicas Erzsébet

  „Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.”

  Deák Dávid Gábor

  „Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.”

  Kavaleczné Nagy Erika

  „Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.”

  Kavalecz Attila

  „Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.”

  Baranyai Lászlóné

  „A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.”

  Szandai János

  „Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.”

  Médiamegjelenések

  Google értékelés
  5 / 5

  Értékelte: 4

  Ezek is érdekelhetik

  Táppénz, betegszabadság

  Táppénz, betegszabadság

  Hétköznapi értelemben gyakran szinonimaként használjuk a táppénz és a betegszabadság kifejezéseket, azonban jogilag...

  Eurotax kód

  Eurotax kód

  Mindössze nyolc karakter, mégis mindent elárulhat az autójáról. Ön tudja mi az? Ez a rövid számsor nem más, mint az...

  Mennyit ér a sérülésem?

  Tudja meg a Kártérítés Kalkulátor segítségével.