Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Tóth Ferenc | 2019.04.03. | Olvasási idő: 6 perc


Sajnos vannak olyan esetek, amikor a kifizetett kártérítési összeget részben vagy egészben a biztosító visszakövetelheti, illetve behajthatja a gondatlan okozón.

A 2009. évi LXII. törvény (KGFB törvény) 14.§.(5) bekezdése szól a kár után kifizetett összeg maximum újrafelosztás miatti visszaköveteléséről, idegen szóval regresszálásáról. Erre mondják, hogy “regresszálja a biztosító a kifizetett összeget”.

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Milyen esetekben követelheti vissza a biztosító a kifizetett kártérítést?

1.) Ha a biztosító a KGFB törvényben meghatározott forint-összeghatárt felhasználta, viszont később felbukkant egy új káresemény mellyel szemben még fizetési felelősséggel tartozik.

“Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.”

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Fenti KGFB törvényből idézett részlet megmutatja, hogy mi az a maximális összeg, amelyet a biztosító kifizet káreseményenként. Amennyiben a kár értéke magasabb, mint a fenti összeghatár, úgy az összeg maximuma felett lévő rész nem érvényesíthető. Ebben az esetben a kár nagyságára tekintettel a károsultak között részarányosan kell megosztani az összeget.

Fenti összeg kifizetéséhez kettőnk között szólva elég extrém balesetnek kell történnie, hogy a biztosító ténylegesen kifizesse ezt az összeget. Sajnos a magyar bírói gyakorlat nagyságrendekkel kevesebb összeget szokott megítélni a vétlen sérülteknek.

A káresemény nagyságára tekintettel a nyomozás alatt előkerülhet új sértett, valamint sértett baleset kapcsán maradandó sérülései is jóval a kárkifizetés után jelentkezhetnek, ami a felosztott összegek megosztási arányát változtathatja.

A kifizetéstől számított 5 éven belül a biztosítónak módjában áll visszakövetelni a korábbi károsultaknak kiutalt összegeket, majd új kárfelosztási terv alapján ismételten kifizetni az újra kalkulált összegeket. A visszakövetelés kockázatáról a sértetteket az első kár kifizetésénél tájékoztatni kell. Ebben az esetben regresszálni csak akkor van lehetőség, ha a biztosító a forint-összeghatárt elérte, mivel újabb felszínre jutott kár összegét már nincs miből téríteni.

Amennyiben külföldön történt a baleset - olyan tagállamban, amely Zöldkártya Rendszerhez tartozik, és a külföldi-magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött – úgy az aktuális tagállam gépjármű-felelősségbiztosítás szabályainak megfelelő összeghatárral kell kalkulálni.

2.) Ha a biztosítottról szerződésszegő magatartás bizonyosodik be

A biztosító visszakövetelési joggal élhet a károkozóval szemben, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. Ettől függetlenül a károsultat minden esetben kártalanítani kell, viszont a biztosító a károkozóval szemben is eljárhat.

Fenti példát arra értem, ha a biztosított - károkozó - helyett a biztosító vállalja a fizetési kötelezettséget, majd később kiderül, hogy a károkozás szándékos volt, vagy súlyos gondatlanság miatt következett be, tehát szerződésszegés valósult meg.

Ilyen esetben nem fizet a biztosító, és „saját zsebből kell állni a cechet”.

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Károsulttól is vissza követelést lehet végrehajtani, ha az esetleges rendőrségi nyomozás során kiderül, hogy a károsultnál a szándékosság állapítható meg. Visszakövetelhetik a kifizetett összeget, ha bebizonyosodik, hogy a károsult alkoholos állapotban vagy tudatmódosító szerek hatása alatt valamint további forgalomban részvételét súlyosan akadályozó tényezők ellenére saját felelősségre közlekedett.

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a biztosított, a károsult, vagy károkozó alkoholos állapotban volt úgy a biztosító meg is tagadhatja a kifizetést.

Mik a visszakövetelés leggyakoribb gyakorlati okai?

  1. Vezetői engedély nélkül vezetett a biztosított, vagy ha ilyen személynek adja át a vezetést. Kivétel, ha alapos okból feltételezhető a gépjármű vezetői engedély megléte.
  2. Alkoholos állapotban vezetett a biztosított, vagy egyéb vezetési képességekre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezetett, vagy egy ilyen személynek adta át a gépjármű vezetését. Kivétel, ha bizonyítható, hogy a vezetést átadó nem ismerhette fel a vezetésre alkalmatlanságot.
  3. A jármű elhanyagolt állapota okozta a balesetet. Ilyenkor az üzemben tartót, ennek hiányában a tulajdonost illeti felelősségre vonás. Ehhez személyes gondolatom, hogy kivételt jelenthet, ha az üzemben tartó tudatába volt a gépjármű állapotának, viszont engedélye nélkül vezették a gépjárművet.
  4. A kötelező segítségnyújtás elmulasztása, és ebből származott a káresemény egy része.
  5. Adatváltozás bejelentésének hiánya. Tehát a biztosítót a biztosított nem tájékoztatta minden adatváltozásról, ami a fizetés akadályozásához vezetett.
  6. CASCO biztosítás esetén, ha a biztosítottja kárát önrész megfizetése után megtérítette, majd nyomozás során kiderül, hogy nem ő volt a károkozó, úgy a CASCO biztosító a biztosítottjainak a kötelező gépjármű-felelősség biztosítójától visszakövetelheti a kifizetett összeget az önrésszel együtt.

A Magyar Nemzeti Bank részletesebben taglalja milyen további esetekben van lehetőség a visszakövetelésre.Köszönöm, hogy elolvasta!

Tóth Ferenc

Végrehajtástól kezdve a kárügyintézésig számos területen dolgoztam jogi asszisztensként 2012 óta. Küldetésem, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek tisztában legyenek lehetőségeikkel a kárrendezés során.

Tóth FerencHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több véleményBalesetem.hu a médiában


Google értékelés

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 4
Baleseti kártérítésBlogKifizetett kártérítési összeg visszafizetése