Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Tóth Ferenc | 2019.04.03. | Olvasási idő: 6 perc


Sajnos vannak olyan esetek, amikor a kifizetett kártérítési összeget részben vagy egészben a biztosító visszakövetelheti, illetve behajthatja a gondatlan okozón.

A 2009. évi LXII. törvény (KGFB törvény) 14.§.(5) bekezdése szól a kár után kifizetett összeg maximum újrafelosztás miatti visszaköveteléséről, idegen szóval regresszálásáról. Erre mondják, hogy “regresszálja a biztosító a kifizetett összeget”.

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Milyen esetekben követelheti vissza a biztosító a kifizetett kártérítést?

1.) Ha a biztosító a KGFB törvényben meghatározott forint-összeghatárt felhasználta, viszont később felbukkant egy új káresemény mellyel szemben még fizetési felelősséggel tartozik.

“Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.”

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Fenti KGFB törvényből idézett részlet megmutatja, hogy mi az a maximális összeg, amelyet a biztosító kifizet káreseményenként. Amennyiben a kár értéke magasabb, mint a fenti összeghatár, úgy az összeg maximuma felett lévő rész nem érvényesíthető. Ebben az esetben a kár nagyságára tekintettel a károsultak között részarányosan kell megosztani az összeget.

Fenti összeg kifizetéséhez kettőnk között szólva elég extrém balesetnek kell történnie, hogy a biztosító ténylegesen kifizesse ezt az összeget. Sajnos a magyar bírói gyakorlat nagyságrendekkel kevesebb összeget szokott megítélni a vétlen sérülteknek.

A káresemény nagyságára tekintettel a nyomozás alatt előkerülhet új sértett, valamint sértett baleset kapcsán maradandó sérülései is jóval a kárkifizetés után jelentkezhetnek, ami a felosztott összegek megosztási arányát változtathatja.

A kifizetéstől számított 5 éven belül a biztosítónak módjában áll visszakövetelni a korábbi károsultaknak kiutalt összegeket, majd új kárfelosztási terv alapján ismételten kifizetni az újra kalkulált összegeket. A visszakövetelés kockázatáról a sértetteket az első kár kifizetésénél tájékoztatni kell. Ebben az esetben regresszálni csak akkor van lehetőség, ha a biztosító a forint-összeghatárt elérte, mivel újabb felszínre jutott kár összegét már nincs miből téríteni.

Amennyiben külföldön történt a baleset - olyan tagállamban, amely Zöldkártya Rendszerhez tartozik, és a külföldi-magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött – úgy az aktuális tagállam gépjármű-felelősségbiztosítás szabályainak megfelelő összeghatárral kell kalkulálni.

2.) Ha a biztosítottról szerződésszegő magatartás bizonyosodik be

A biztosító visszakövetelési joggal élhet a károkozóval szemben, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. Ettől függetlenül a károsultat minden esetben kártalanítani kell, viszont a biztosító a károkozóval szemben is eljárhat.

Fenti példát arra értem, ha a biztosított - károkozó - helyett a biztosító vállalja a fizetési kötelezettséget, majd később kiderül, hogy a károkozás szándékos volt, vagy súlyos gondatlanság miatt következett be, tehát szerződésszegés valósult meg.

Ilyen esetben nem fizet a biztosító, és „saját zsebből kell állni a cechet”.

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Károsulttól is vissza követelést lehet végrehajtani, ha az esetleges rendőrségi nyomozás során kiderül, hogy a károsultnál a szándékosság állapítható meg. Visszakövetelhetik a kifizetett összeget, ha bebizonyosodik, hogy a károsult alkoholos állapotban vagy tudatmódosító szerek hatása alatt valamint további forgalomban részvételét súlyosan akadályozó tényezők ellenére saját felelősségre közlekedett.

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a biztosított, a károsult, vagy károkozó alkoholos állapotban volt úgy a biztosító meg is tagadhatja a kifizetést.

Mik a visszakövetelés leggyakoribb gyakorlati okai?

  1. Vezetői engedély nélkül vezetett a biztosított, vagy ha ilyen személynek adja át a vezetést. Kivétel, ha alapos okból feltételezhető a gépjármű vezetői engedély megléte.
  2. Alkoholos állapotban vezetett a biztosított, vagy egyéb vezetési képességekre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezetett, vagy egy ilyen személynek adta át a gépjármű vezetését. Kivétel, ha bizonyítható, hogy a vezetést átadó nem ismerhette fel a vezetésre alkalmatlanságot.
  3. A jármű elhanyagolt állapota okozta a balesetet. Ilyenkor az üzemben tartót, ennek hiányában a tulajdonost illeti felelősségre vonás. Ehhez személyes gondolatom, hogy kivételt jelenthet, ha az üzemben tartó tudatába volt a gépjármű állapotának, viszont engedélye nélkül vezették a gépjárművet.
  4. A kötelező segítségnyújtás elmulasztása, és ebből származott a káresemény egy része.
  5. Adatváltozás bejelentésének hiánya. Tehát a biztosítót a biztosított nem tájékoztatta minden adatváltozásról, ami a fizetés akadályozásához vezetett.
  6. CASCO biztosítás esetén, ha a biztosítottja kárát önrész megfizetése után megtérítette, majd nyomozás során kiderül, hogy nem ő volt a károkozó, úgy a CASCO biztosító a biztosítottjainak a kötelező gépjármű-felelősség biztosítójától visszakövetelheti a kifizetett összeget az önrésszel együtt.

A Magyar Nemzeti Bank részletesebben taglalja milyen további esetekben van lehetőség a visszakövetelésre.Köszönöm, hogy elolvasta!

Tóth Ferenc

Végrehajtástól kezdve a kárügyintézésig számos területen dolgoztam jogi asszisztensként 2012 óta. Küldetésem, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek tisztában legyenek lehetőségeikkel a kárrendezés során.

Tóth FerencHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

Balesetem.hu ügyfélvélemény Deák Dávid Gábortól

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Balesetem.hu ügyfélvélemény Hanis Istvánnétól

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több véleményBalesetem.hu a médiában


Google értékelés

Kifizetett kártérítési összeg visszafizetése

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 4
Baleseti kártérítésBlogKifizetett kártérítési összeg visszafizetése