Kártérítés összege közvetítői eljárás esetén

Kis Zsuzsanna | 2019.12.16. | Olvasási idő: 8 perc


A közúti baleseteket követő kárrendezési procedúrák kapcsán mindenkinek egy hosszadalmas és embert próbáló folyamat jelenik meg a lelki szemei előtt.
Pedig van egy megoldás, ami által mind a baleset okozója, mind a károsult számára kedvező megállapodás születhet. Ez nem más, mint a mediáció, vagy más néven a közvetítői eljárás.

Mikor van lehetőség a közvetítői eljárásra?

A felek közötti konfliktus megszüntetésére irányuló eljárásra már évek óta van lehetőség,

az új büntetőeljárásról szóló törvény azonban a korábbi szabályozáshoz képest szélesíti azoknak a bűncselekményeknek a körét, ahol alkalmazható a közvetítői eljárás lefolytatása.

Már nem csak enyhébb, hanem akár súlyosabban minősülő bűncselekmények után is van rá mód - azonban továbbra is alapvető feltétel, hogy mindkét fél önkéntes, beleegyező nyilatkozata kell a közvetítői eljáráshoz.

Kártérítés összege közvetítői eljárás esetén

Büntetőügyben induló közvetítői eljáráskor a büntetőeljárás megszűnését is eredményezheti egy eredményes közvetítői eljárás, vagy akár a büntetés korlátlan enyhítését. Ehhez szükséges további kritérium, hogy az elkövető (gyanúsított) beismerje a bűncselekmény elkövetését, vallomást tegyen, valamint, hogy a közvetítői eljárást kizáró körülmény ne álljon fenn.

A részletes szabályokat a közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény szabályozza.

Szabálysértési ügyekben - például egyes közlekedési szabálysértések esetén - a büntetőügyben alkalmazandó szabályok irányadóak.

A közvetítői eljárás előnyei

A károkozó részéről

Ugyan a mediáció során a károkozó kénytelen a sértett szemébe nézni és szembesülni azzal, amit okozott – egyes esetekben ez lelkileg újabb terhet róhat a károkozó félre. A hatósági eljárás során kiszabható büntetésének az enyhítése vagy akár teljes, a büntetett előélet elmaradása azonban mindenképpen pozitív következménye lehet egy sikeres közvetítői eljárásnak. A következményekkel való szembesítés elősegítheti azt is, hogy ne kövessen el újabb bűncselekményt vagy szabálysértést.

A károsult részéről

A károsult számára a sikeres közvetítői eljárás duplán előnyös kimenetelű lehet.

Egyrészt anyagilag, másrészt a lelki megnyugvás tekintetében. Számos alkalommal hiányolják a balesetet szenvedettek a károkozó bocsánatkérését, azt, hogy őszinte megbánásról tegyen tanúbizonyságot. Erre egy bírósági eljárásban kevés esély van, mediáció során azonban rendkívül gyakori. A gyors eljárás során lehetősége van arra, hogy feltegye a kérdéseit az elkövetőnek, azokra válaszokat kapjon, valamint aktívan alakítsa a büntetőeljárás folyamatát.

A közvetítői eljárás menete

A közvetítői eljárás során a felek leülhetnek tárgyalni, beszélgetni egymással kötöttségektől mentes, nyugodt környezetben. Annak érdekében, hogy sikeresen megszülessen a közösen kialakított megegyezés, egy hivatásos közvetítő, más néven mediátor segít a feleknek.

A pártatlan mediátor hozzájárul ahhoz, hogy megtalálják a közös hangot és nevezőt az eljárásban résztvevők, kezeli a fennálló és az eljárás során esetlegesen felmerülő további konfliktushelyzeteket.

Természetesen ekkor is van lehetősége a feleknek ahhoz, hogy jogi képviselőt fogadjanak, s segítségével járjanak el, de a sértettnek módja van arra is, hogy legfeljebb két segítővel vegyen részt az eljárásban, akik a lelki kihívásokban támogathatják.

A közvetítői eljárások egyszerűségét mutatja az is, hogy sem a károsultnak, sem a károkozónak nem kell bizonyítania semmit, hiszen az eljárás célja nem a másik fél vagy a közvetítő meggyőzése. A cél a jóvátételről szóló megállapodás.

A sikeres közvetítői eljárás eredménye: a megállapodás

A közvetítői eljárás eredményét, a közös megállapodást az ügyészség teljes egészében elfogadja, amennyiben az nem ütközik a közvetítői eljárásról szóló törvény rendelkezéseibe (esetlegesen ésszerűtlen vagy jó erkölcsbe ütköző), és ezzel az ügy nem kerül a bíróság elé.

A megállapodásban szerepelnie kell a jóvátétel összegének: vagyis annak az összegnek, amivel a károkozó lényegében megváltja a sérült fél bocsánatát. Ritkán ugyan, de ha mindkét fél elfogadja, egyéb módon is történhet a jóvátétel: például munkavégzés, személyes segítségnyújtás, stb.

Megjegyzendő, hogy nem pénzbeli jóvátétel esetén felmerülhet, hogy a károsult a károkozó által elvégzett munka után minőségbeli kifogással él. Ezt megelőzendő, egyszerűbb lehet az olyan megállapodás teljesítése, ami meghatározott pénzösszeg kifizetéséről szól, akár részletfizetéssel.

A jóvátételi összeg

Mivel a megegyezés kizárólag a feleken múlik, a jóvátételi összegi összegre vonatkozóan sincsenek előírt szabályok,

nincsenek fix tarifák.

Az összegek nagyságrendje általában illeszkedik a baleset súlyosságához, ám rendkívüli esetek előfordulására is lehet példa. Akár arra, hogy apró baleset után milliós nagyságrendű összeget fizessen ki a károkozó, akár arra, hogy a sérült eltekint az anyagi jóvátételtől és megelégszik az őszinte beismeréssel és bocsánatkéréssel. Az esetek többségére azonban a felek vagyoni helyzetéhez igazodó,

általában 100.000Ft - 400.000Ft összegben való megegyezés a jellemző.

Kártérítés összege közvetítői eljárás esetén

A biztosító által fizetendő kártérítés és a jóvátételi összeg

Általánosságban elmondható, hogy a biztosítótársaságok nem fizetnek olyan kár után, ami már meg lett térítve (káronszerzés tilalma). Ezért különös odafigyelést igényel az, hogy a közvetítői eljárásban megállapított összegnek mi a jogcíme. Ha ugyanis konkrét anyagi kár megtérítésére irányul, akkor a biztosító le fogja vonni azt az összeget, így a károsult elesik attól a többletösszegtől, mely a közvetítői eljárás folytán megillethetné.

A kulcsfontosságú tényező

Rendkívül sokat számít tehát, hogy ne valamely anyagi kár megtérítésére vonatkozzon. Ilyen esetben ugyanis a biztosító az általa megállapított fizetendő összegből nem vonja le a károkozó fél által már kifizetett összeget.

Hiszen, a közösen kialkudott összegnek nem az anyagi károk megtérítése a lényege, hanem a jóvátétel, a bocsánat (és tulajdonképpen a büntetőjogi felelősség) megváltása pénzben.

Így a biztosító nem számíthatja bele a kártérítés összegébe a felek által megállapított összeget. Ebben az esetben lehetséges az a fent említett eset, hogy a károsult duplán jól járjon. Egyrészt tehát a lelki megnyugvás, másrészt az anyagiak terén: a biztosító által fizetendő összeg mellett a károkozó által fizetendő jóvátételi összeghez is hozzájuthat plusz bevételként.

Röviden a kártérítés összegéről közvetítői eljárás esetén

  1. A felek (károkozó és károsult) együttműködő magatartása esetén az ügyészség az ügyet közvetítői eljárásra utalhatja.
  2. Itt a feleknek lehetősége adódik arra, hogy meghatározott eljárási rend nélkül oldják meg a köztük fennálló konfliktust.
  3. A közvetítői eljárás eredményes lefolyásából született megállapodásnak nem az anyagi károk megfizetésére, rendezésére kell irányulnia, hanem a jóvátételre, a károsult baleset utáni életének megkönnyítésére.
  4. Legtöbb esetben a felek egy pénzösszegben egyeznek meg, bár ez nem kötelező.
  5. A károsult az anyagi kárain és a személyi sérüléséért járó sérelemdíjon felül – melyek megfizetése a biztosító feladata – extra pénzhez juthat.

Ha fennállnak a feltételek, érdemes megfontolni a közvetítői eljárást és tenni egy próbát, ugyanis nemcsak gyorsabb a pereskedéshez képest, hanem olcsóbb is, hiszen díjmentes, így a feleknek nem jelent plusz költséget.

Képlettel így írhatóak fel a lehetséges kártérítési összegek:

Anyagi károk + Személyi sérülések + Közvetítői eljárás + Egyéb baleset- vagy életbiztosítások

Amennyiben személyi sérülés is történt a baleset során a Kártérítés Kalkulátor segítségével ki tudja számolni, hogy hozzávetőlegesen mekkora összegre számíthat a biztosítótól. Ha szeretne minél magasabb összegű kártérítést a biztosítóval szemben, vegye fel velünk a kapcsolatot még ma.Köszönöm, hogy elolvasta!

Kis Zsuzsanna

Legfontosabb célom a jogi tanulmányaimmal, hogy segíthessek másoknak. Az egyetem során kedveltem meg igazán az írást, ezért különösen örülök, hogy tudásomat ebben a formában is kamatoztathatom.

Kis ZsuzsannaHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több véleményBalesetem.hu a médiában


Google értékelés

Kártérítés összege közvetítői eljárás esetén

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 49
Baleseti kártérítésBlogKártérítés összege közvetítői eljárás esetén