Kártérítés összege közvetítői eljárás esetén

Kis Zsuzsanna | 2019.12.16. | Olvasási idő: 8 perc


A közúti baleseteket követő kárrendezési procedúrák kapcsán mindenkinek egy hosszadalmas és embert próbáló folyamat jelenik meg a lelki szemei előtt.
Pedig van egy megoldás, ami által mind a baleset okozója, mind a károsult számára kedvező megállapodás születhet. Ez nem más, mint a mediáció, vagy más néven a közvetítői eljárás.

Mikor van lehetőség a közvetítői eljárásra?

A felek közötti konfliktus megszüntetésére irányuló eljárásra már évek óta van lehetőség,

az új büntetőeljárásról szóló törvény azonban a korábbi szabályozáshoz képest szélesíti azoknak a bűncselekményeknek a körét, ahol alkalmazható a közvetítői eljárás lefolytatása.

Már nem csak enyhébb, hanem akár súlyosabban minősülő bűncselekmények után is van rá mód - azonban továbbra is alapvető feltétel, hogy mindkét fél önkéntes, beleegyező nyilatkozata kell a közvetítői eljáráshoz.

Kártérítés összege közvetítői eljárás esetén

Büntetőügyben induló közvetítői eljáráskor a büntetőeljárás megszűnését is eredményezheti egy eredményes közvetítői eljárás, vagy akár a büntetés korlátlan enyhítését. Ehhez szükséges további kritérium, hogy az elkövető (gyanúsított) beismerje a bűncselekmény elkövetését, vallomást tegyen, valamint, hogy a közvetítői eljárást kizáró körülmény ne álljon fenn.

A részletes szabályokat a közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény szabályozza.

Szabálysértési ügyekben - például egyes közlekedési szabálysértések esetén - a büntetőügyben alkalmazandó szabályok irányadóak.

A közvetítői eljárás előnyei

A károkozó részéről

Ugyan a mediáció során a károkozó kénytelen a sértett szemébe nézni és szembesülni azzal, amit okozott – egyes esetekben ez lelkileg újabb terhet róhat a károkozó félre. A hatósági eljárás során kiszabható büntetésének az enyhítése vagy akár teljes, a büntetett előélet elmaradása azonban mindenképpen pozitív következménye lehet egy sikeres közvetítői eljárásnak. A következményekkel való szembesítés elősegítheti azt is, hogy ne kövessen el újabb bűncselekményt vagy szabálysértést.

A károsult részéről

A károsult számára a sikeres közvetítői eljárás duplán előnyös kimenetelű lehet.

Egyrészt anyagilag, másrészt a lelki megnyugvás tekintetében. Számos alkalommal hiányolják a balesetet szenvedettek a károkozó bocsánatkérését, azt, hogy őszinte megbánásról tegyen tanúbizonyságot. Erre egy bírósági eljárásban kevés esély van, mediáció során azonban rendkívül gyakori. A gyors eljárás során lehetősége van arra, hogy feltegye a kérdéseit az elkövetőnek, azokra válaszokat kapjon, valamint aktívan alakítsa a büntetőeljárás folyamatát.

A közvetítői eljárás menete

A közvetítői eljárás során a felek leülhetnek tárgyalni, beszélgetni egymással kötöttségektől mentes, nyugodt környezetben. Annak érdekében, hogy sikeresen megszülessen a közösen kialakított megegyezés, egy hivatásos közvetítő, más néven mediátor segít a feleknek.

A pártatlan mediátor hozzájárul ahhoz, hogy megtalálják a közös hangot és nevezőt az eljárásban résztvevők, kezeli a fennálló és az eljárás során esetlegesen felmerülő további konfliktushelyzeteket.

Természetesen ekkor is van lehetősége a feleknek ahhoz, hogy jogi képviselőt fogadjanak, s segítségével járjanak el, de a sértettnek módja van arra is, hogy legfeljebb két segítővel vegyen részt az eljárásban, akik a lelki kihívásokban támogathatják.

A közvetítői eljárások egyszerűségét mutatja az is, hogy sem a károsultnak, sem a károkozónak nem kell bizonyítania semmit, hiszen az eljárás célja nem a másik fél vagy a közvetítő meggyőzése. A cél a jóvátételről szóló megállapodás.

A sikeres közvetítői eljárás eredménye: a megállapodás

A közvetítői eljárás eredményét, a közös megállapodást az ügyészség teljes egészében elfogadja, amennyiben az nem ütközik a közvetítői eljárásról szóló törvény rendelkezéseibe (esetlegesen ésszerűtlen vagy jó erkölcsbe ütköző), és ezzel az ügy nem kerül a bíróság elé.

A megállapodásban szerepelnie kell a jóvátétel összegének: vagyis annak az összegnek, amivel a károkozó lényegében megváltja a sérült fél bocsánatát. Ritkán ugyan, de ha mindkét fél elfogadja, egyéb módon is történhet a jóvátétel: például munkavégzés, személyes segítségnyújtás, stb.

Megjegyzendő, hogy nem pénzbeli jóvátétel esetén felmerülhet, hogy a károsult a károkozó által elvégzett munka után minőségbeli kifogással él. Ezt megelőzendő, egyszerűbb lehet az olyan megállapodás teljesítése, ami meghatározott pénzösszeg kifizetéséről szól, akár részletfizetéssel.

A jóvátételi összeg

Mivel a megegyezés kizárólag a feleken múlik, a jóvátételi összegi összegre vonatkozóan sincsenek előírt szabályok,

nincsenek fix tarifák.

Az összegek nagyságrendje általában illeszkedik a baleset súlyosságához, ám rendkívüli esetek előfordulására is lehet példa. Akár arra, hogy apró baleset után milliós nagyságrendű összeget fizessen ki a károkozó, akár arra, hogy a sérült eltekint az anyagi jóvátételtől és megelégszik az őszinte beismeréssel és bocsánatkéréssel. Az esetek többségére azonban a felek vagyoni helyzetéhez igazodó,

általában 100.000Ft - 400.000Ft összegben való megegyezés a jellemző.

Kártérítés összege közvetítői eljárás esetén

A biztosító által fizetendő kártérítés és a jóvátételi összeg

Általánosságban elmondható, hogy a biztosítótársaságok nem fizetnek olyan kár után, ami már meg lett térítve (káronszerzés tilalma). Ezért különös odafigyelést igényel az, hogy a közvetítői eljárásban megállapított összegnek mi a jogcíme. Ha ugyanis konkrét anyagi kár megtérítésére irányul, akkor a biztosító le fogja vonni azt az összeget, így a károsult elesik attól a többletösszegtől, mely a közvetítői eljárás folytán megillethetné.

A kulcsfontosságú tényező

Rendkívül sokat számít tehát, hogy ne valamely anyagi kár megtérítésére vonatkozzon. Ilyen esetben ugyanis a biztosító az általa megállapított fizetendő összegből nem vonja le a károkozó fél által már kifizetett összeget.

Hiszen, a közösen kialkudott összegnek nem az anyagi károk megtérítése a lényege, hanem a jóvátétel, a bocsánat (és tulajdonképpen a büntetőjogi felelősség) megváltása pénzben.

Így a biztosító nem számíthatja bele a kártérítés összegébe a felek által megállapított összeget. Ebben az esetben lehetséges az a fent említett eset, hogy a károsult duplán jól járjon. Egyrészt tehát a lelki megnyugvás, másrészt az anyagiak terén: a biztosító által fizetendő összeg mellett a károkozó által fizetendő jóvátételi összeghez is hozzájuthat plusz bevételként.

Röviden a kártérítés összegéről közvetítői eljárás esetén

  1. A felek (károkozó és károsult) együttműködő magatartása esetén az ügyészség az ügyet közvetítői eljárásra utalhatja.
  2. Itt a feleknek lehetősége adódik arra, hogy meghatározott eljárási rend nélkül oldják meg a köztük fennálló konfliktust.
  3. A közvetítői eljárás eredményes lefolyásából született megállapodásnak nem az anyagi károk megfizetésére, rendezésére kell irányulnia, hanem a jóvátételre, a károsult baleset utáni életének megkönnyítésére.
  4. Legtöbb esetben a felek egy pénzösszegben egyeznek meg, bár ez nem kötelező.
  5. A károsult az anyagi kárain és a személyi sérüléséért járó sérelemdíjon felül – melyek megfizetése a biztosító feladata – extra pénzhez juthat.

Ha fennállnak a feltételek, érdemes megfontolni a közvetítői eljárást és tenni egy próbát, ugyanis nemcsak gyorsabb a pereskedéshez képest, hanem olcsóbb is, hiszen díjmentes, így a feleknek nem jelent plusz költséget.

Képlettel így írhatóak fel a lehetséges kártérítési összegek:

Anyagi károk + Személyi sérülések + Közvetítői eljárás + Egyéb baleset- vagy életbiztosítások

Amennyiben személyi sérülés is történt a baleset során a Kártérítés Kalkulátor segítségével ki tudja számolni, hogy hozzávetőlegesen mekkora összegre számíthat a biztosítótól. Ha szeretne minél magasabb összegű kártérítést a biztosítóval szemben, vegye fel velünk a kapcsolatot még ma.Köszönöm, hogy elolvasta!

Kis Zsuzsanna

Legfontosabb célom a jogi tanulmányaimmal, hogy segíthessek másoknak. Az egyetem során kedveltem meg igazán az írást, ezért különösen örülök, hogy tudásomat ebben a formában is kamatoztathatom.

Kis ZsuzsannaHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

Balesetem.hu ügyfélvélemény Deák Dávid Gábortól

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Balesetem.hu ügyfélvélemény Hanis Istvánnétól

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több véleményBalesetem.hu a médiában


Google értékelés

Kártérítés összege közvetítői eljárás esetén

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 50
Baleseti kártérítésBlogKártérítés összege közvetítői eljárás esetén