Kármegosztás

dr. Sziebert Borbála | 2018.11.20. | Olvasási idő: 5 perc


Kinek a biztosítója fizet?

Egy közúti baleset esetén kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alapvetően a károkozó biztosítója fizeti ki a kártérítési igényt a vétlen károsultnak.

Azonban előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a szerencsétlenség résztvevői kisebb-nagyobb arányban, de mindannyian hozzájárultak a baleset bekövetkezéséhez. Ilyenkor nem beszélhetünk teljesen vétlen, illetve vétkes félről.

Ezekben az esetekben a biztosító, vagy - ha bíróság elé kerül az ügy - a bíróság kármegosztást fog alkalmazni.

Ez azt jelenti, hogy aki a balesetben felelős - pontosabban annak biztosítója -, ki fogja fizetni a kár azon részét, amely a közrehatónak felróható okból keletkezett. Magyarul a “vétlen” sérült eleshet a teljes kártérítési összeg egy részétől.

Kármegosztás

A kármegosztás esetei

A balesetet követően megindul a tényállás felderítése, és sokszor bebizonyosodik, hogy az első ránézésre vétlennek tűnő résztvevő szabálytalansága is hozzájárult a következményekhez.

Például amennyiben a károkozó gyorshajtás következtében beleszáguld a károsult gépjárművébe, majd utólag kiderül, hogy a másik fél sem tartotta be a sebességkorlátozást, vagy esetleg ittasan vezetett és ezen körülmények nélkül elkerülhető lett volna a baleset, akkor nem várható el az egyik féltől sem, hogy a teljes kárt csak az egyik fél (vagy annak biztosítója) viselje.

A károsultnak a Ptk. szabályai szerint kárenyhítési, kárelhárítási és kármegelőzési kötelezettsége van, így ennek az elmulasztása is megalapozhatja a kármegosztást.

Így ha a károsultnak lehetősége lett volna a balesetet elkerülni, vagy ha elmulasztott valamely intézkedést, amely okán súlyosabb baleset következett be, a biztosító nem fogja a teljes kárát megtéríteni.

A kármegosztás lényege

Tekintve, hogy a teljes kártérítési összeg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény értelmében csak a vétlen félnek jár, a megoldás ilyenkor a kármegosztás alkalmazása lesz.

A kármegosztás lényege tehát az, hogy a balesetben vétkes felek biztosítója főszabályként felróhatóságuk arányában állnak helyt az egymásnak okozott kárért.

A biztosító így csak olyan arányban fog fizetni, amennyiben Ön vétlen maradt.

A kármegosztás mértéke

A nagyobb részt annak a félnek kell viselnie, aki nagyobb részben tehető felelőssé a balesetért.

Példa: amennyiben az egyik károkozó 85%-ban felelős a balesetért, a biztosítója a teljes kár maradék 15%-át nem köteles megtéríteni, és fordítva: a 15%-ban vétkes félnek a biztosítója a teljes kárnak ezt a 15%-os összegét köteles megtéríteni.

A szerződésen kívül okozott károkozások körében felróhatóság arányában viseli a kárt az, aki maga is felelős a kár bekövetkezésében. Amennyiben ez nem állapítható meg, felelősség arányában, illetve ha ez sem állapítható meg, úgy fele-fele arányban kell a kárt megosztani.

Közúti baleseteknél általában megállapítható, hogy melyik fél és milyen mértékben járult hozzá a kár bekövetkezéséhez.

A legegyszerűbb esetben a károkozó írásban beismeri a kizárólagos felelősségét a baleseti bejelentő nyomtatványon.

Egyébként pedig az eset összes körülményeinek gondos mérlegelése alapján juthat a biztosító, vagy a bíróság megalapozott álláspontra.

Kármegosztás

Egy megtörtént eset szerint egy autó ellopása előtt a károsult bent hagyta a forgalmi engedélyt és a pótkulcsot a kesztyűtartóban. Ebben a helyzetben a károsult magatartása egyértelműen hozzájárult a kár bekövetkezéséhez. A legtöbb biztosító ebben ilyenkor teljes egészében megtagadná a kártalanítást.

Mit mondott erre a bíróság?

A bíróság végül úgy döntött, hogy a kár 70%-ának megfizetésére kötelezi a biztosítót.

Az indokolásban a bíróság kimondta, hogy a gépjárműben felejtett kulcs önmagában nem alkalmas arra, hogy azzal lopják el a járművet, így nem indokolt a teljes mentesülés, viszont a pótkulcs és a forgalmi engedély megkönnyíti a jármű értékesítését, ezért a kárelhárítási kötelezettség elmulasztása miatt kármegosztásnak van helye. (BH 2002.487)

A kármegosztás mértékének megállapítása

A kármegosztás arányát a biztosítók olykor önkényesen szabják meg.

Sajnos a biztosítók által alkalmazott biztosítási kárszakértők sok esetben az ügyfélre nézve kedvezőtlen arányszámokat határoznak meg.

Amennyiben Ön is ebben a helyzetben van, és igazságtalannak tartja a biztosító döntését, érdemes velünk konzultálni.

Személyi sérülés esetén segítünk a legmagasabb kártérítési összeg megszerzésében, illetve a a biztosító döntésének felülvizsgálatában.Köszönöm, hogy elolvasta!

dr. Sziebert Borbála

Szeretném közérthetően bemutatni a biztosítási jog sokszor összetett eseteit, buktatóit és azok megoldásait. Célom, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek magabiztosabbak legyenek az őket megillető jogok tekintetében a kárrendezés során.

dr. Sziebert BorbálaMegértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több véleményBalesetem.hu a médiában


Google értékelés

Kármegosztás

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 18
Baleseti kártérítésBlogKármegosztás