Kármegosztás

dr. Sziebert Borbála | 2018.11.20. | Olvasási idő: 5 perc


Kinek a biztosítója fizet?

Egy közúti baleset esetén kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alapvetően a károkozó biztosítója fizeti ki a kártérítési igényt a vétlen károsultnak.

Azonban előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a szerencsétlenség résztvevői kisebb-nagyobb arányban, de mindannyian hozzájárultak a baleset bekövetkezéséhez. Ilyenkor nem beszélhetünk teljesen vétlen, illetve vétkes félről.

Ezekben az esetekben a biztosító, vagy - ha bíróság elé kerül az ügy - a bíróság kármegosztást fog alkalmazni.

Ez azt jelenti, hogy aki a balesetben felelős - pontosabban annak biztosítója -, ki fogja fizetni a kár azon részét, amely a közrehatónak felróható okból keletkezett. Magyarul a “vétlen” sérült eleshet a teljes kártérítési összeg egy részétől.

Kármegosztás

A kármegosztás esetei

A balesetet követően megindul a tényállás felderítése, és sokszor bebizonyosodik, hogy az első ránézésre vétlennek tűnő résztvevő szabálytalansága is hozzájárult a következményekhez.

Például amennyiben a károkozó gyorshajtás következtében beleszáguld a károsult gépjárművébe, majd utólag kiderül, hogy a másik fél sem tartotta be a sebességkorlátozást, vagy esetleg ittasan vezetett és ezen körülmények nélkül elkerülhető lett volna a baleset, akkor nem várható el az egyik féltől sem, hogy a teljes kárt csak az egyik fél (vagy annak biztosítója) viselje.

A károsultnak a Ptk. szabályai szerint kárenyhítési, kárelhárítási és kármegelőzési kötelezettsége van, így ennek az elmulasztása is megalapozhatja a kármegosztást.

Így ha a károsultnak lehetősége lett volna a balesetet elkerülni, vagy ha elmulasztott valamely intézkedést, amely okán súlyosabb baleset következett be, a biztosító nem fogja a teljes kárát megtéríteni.

A kármegosztás lényege

Tekintve, hogy a teljes kártérítési összeg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény értelmében csak a vétlen félnek jár, a megoldás ilyenkor a kármegosztás alkalmazása lesz.

A kármegosztás lényege tehát az, hogy a balesetben vétkes felek biztosítója főszabályként felróhatóságuk arányában állnak helyt az egymásnak okozott kárért.

A biztosító így csak olyan arányban fog fizetni, amennyiben Ön vétlen maradt.

A kármegosztás mértéke

A nagyobb részt annak a félnek kell viselnie, aki nagyobb részben tehető felelőssé a balesetért.

Példa: amennyiben az egyik károkozó 85%-ban felelős a balesetért, a biztosítója a teljes kár maradék 15%-át nem köteles megtéríteni, és fordítva: a 15%-ban vétkes félnek a biztosítója a teljes kárnak ezt a 15%-os összegét köteles megtéríteni.

A szerződésen kívül okozott károkozások körében felróhatóság arányában viseli a kárt az, aki maga is felelős a kár bekövetkezésében. Amennyiben ez nem állapítható meg, felelősség arányában, illetve ha ez sem állapítható meg, úgy fele-fele arányban kell a kárt megosztani.

Közúti baleseteknél általában megállapítható, hogy melyik fél és milyen mértékben járult hozzá a kár bekövetkezéséhez.

A legegyszerűbb esetben a károkozó írásban beismeri a kizárólagos felelősségét a baleseti bejelentő nyomtatványon.

Egyébként pedig az eset összes körülményeinek gondos mérlegelése alapján juthat a biztosító, vagy a bíróság megalapozott álláspontra.

Kármegosztás

Egy megtörtént eset szerint egy autó ellopása előtt a károsult bent hagyta a forgalmi engedélyt és a pótkulcsot a kesztyűtartóban. Ebben a helyzetben a károsult magatartása egyértelműen hozzájárult a kár bekövetkezéséhez. A legtöbb biztosító ebben ilyenkor teljes egészében megtagadná a kártalanítást.

Mit mondott erre a bíróság?

A bíróság végül úgy döntött, hogy a kár 70%-ának megfizetésére kötelezi a biztosítót.

Az indokolásban a bíróság kimondta, hogy a gépjárműben felejtett kulcs önmagában nem alkalmas arra, hogy azzal lopják el a járművet, így nem indokolt a teljes mentesülés, viszont a pótkulcs és a forgalmi engedély megkönnyíti a jármű értékesítését, ezért a kárelhárítási kötelezettség elmulasztása miatt kármegosztásnak van helye. (BH 2002.487)

A kármegosztás mértékének megállapítása

A kármegosztás arányát a biztosítók olykor önkényesen szabják meg.

Sajnos a biztosítók által alkalmazott biztosítási kárszakértők sok esetben az ügyfélre nézve kedvezőtlen arányszámokat határoznak meg.

Amennyiben Ön is ebben a helyzetben van, és igazságtalannak tartja a biztosító döntését, érdemes velünk konzultálni.

Személyi sérülés esetén segítünk a legmagasabb kártérítési összeg megszerzésében, illetve a a biztosító döntésének felülvizsgálatában.Köszönöm, hogy elolvasta!

dr. Sziebert Borbála

Szeretném közérthetően bemutatni a biztosítási jog sokszor összetett eseteit, buktatóit és azok megoldásait. Célom, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek magabiztosabbak legyenek az őket megillető jogok tekintetében a kárrendezés során.

dr. Sziebert BorbálaHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

Balesetem.hu ügyfélvélemény Deák Dávid Gábortól

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Balesetem.hu ügyfélvélemény Hanis Istvánnétól

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több véleményBalesetem.hu a médiában


Google értékelés

Kármegosztás

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 18
Baleseti kártérítésBlogKármegosztás